Genealogie Wijdoogen

Generatie 1

1. Wijdoogen, Daniël.

Daniël werd geboren rond 1590. Hij had een relatie met Onbekend..

Meer over Wijdoogen, Daniël:

Geboorte: rond 1590.

Kinderen van Onbekend en Wijdoogen, Daniël

2 i. Wijdoogen, Jan Janszen. Jan Janszen werd geboren rond 1610.

3 ii. Wijdoogen, Sara Janszen. Sara Janszen werd geboren rond 1610.

+ 4 iii. Wijdoogen, Jan Daniëls. Jan Daniëls werd geboren op 1622-12-18 in Haarlem. Hij overleed tussen 1670 en 1681 in Haarlem.

Generatie 2

2. Wijdoogen, Jan Janszen.

Jan Janszen werd geboren rond 1610. Hij was de zoon van Wijdoogen, Daniël.

Meer over Wijdoogen, Jan Janszen:

Geboorte: rond 1610.

3. Wijdoogen, Sara Janszen.

Sara Janszen werd geboren rond 1610. Zij was de dochter van Wijdoogen, Daniël.

Meer over Wijdoogen, Sara Janszen:

Geboorte: rond 1610.

4. Wijdoogen, Jan Daniëls.

Jan Daniëls werd geboren op 1622-12-18 in Haarlem. Hij overleed tussen 1670 en 1681 in Haarlem op een leeftijd van tussen 47 jaren, 14 dagen en 59 jaren, 13 dagen. Hij werd begraven.. Hij was de zoon van Jansz, Daniël en Lucas, Machteld. Hij trouwde Cornelis, Marritie op 1642-09-06 in Haarlem.

Meer over Wijdoogen, Jan Daniëls:

Geboorte: 1622-12-18, Haarlem.

Overlijden: tussen 1670 en 1681, Haarlem.

Begrafenis:

Beroep: sijreeder.

Echtgeno(o)t(e):Cornelis, Marritie.

Marritie werd geboren in 1616 in Haarlem. Zij overleed voor 1670 in Haarlem op een leeftijd van minder dan 54 jaren. Zij trouwde Wijdoogen, Jan Daniëls op 1642-09-06 in Haarlem.

Meer over Cornelis, Marritie:

Geboorte: 1616, Haarlem.

Overlijden: voor 1670, Haarlem.

Kinderen van Cornelis, Marritie en Wijdoogen, Jan Daniëls

5 i. Wijdoogen, Cornelisz Jansz. Cornelisz Jansz werd geboren in 1645 in Haarlem. Hij overleed na 1710 in Haarlem.

6 ii. Wijdoogen, Annetje Jansd. Annetje Jansd werd geboren rond 1650 in Haarlem. Zij overleed rond 1720 in Haarlem.

+ 7 iii. Wijdoogen, Abraham Jansz.. Abraham Jansz. werd geboren op 1652-02-19 in Amsterdam. Hij overleed na 1685 in Amsterdam.

Meer over Cornelis, Marritie en Wijdoogen, Jan Daniëls:

Huwelijk: 1642-09-06, Haarlem.

Den 6 September 1642 compareerden : Jan Daniels van Haarlem, sijreeder, out 21 Jaer, woont op ‘t
Otterpadt, geen ouders hebbende, en Marritie Cornelis van A . woont in ‘t Suykerbakkersteegje,
out 26 Jaer, mede geen ouders hebbende. w.g . Jan Daniels. M.

Generatie 3

5. Wijdoogen, Cornelisz Jansz.

Cornelisz Jansz werd geboren in 1645 in Haarlem. Hij overleed na 1710 in Haarlem op een leeftijd van meer dan 65 jaren. Hij was de zoon van Wijdoogen, Jan Daniëls en Cornelis, Marritie.

Meer over Wijdoogen, Cornelisz Jansz:

Geboorte: 1645, Haarlem.

Overlijden: na 1710, Haarlem.

Beroep: lintwerker, opsiender O.I.C., sjouwer.

6. Wijdoogen, Annetje Jansd.

Annetje Jansd werd geboren rond 1650 in Haarlem. Zij overleed rond 1720 in Haarlem op een leeftijd van rond 70 jaren. Zij was de dochter van Wijdoogen, Jan Daniëls en Cornelis, Marritie.

Meer over Wijdoogen, Annetje Jansd:

Geboorte: rond 1650, Haarlem.

Overlijden: rond 1720, Haarlem.

7. Wijdoogen, Abraham Jansz.

Abraham Jansz. werd geboren op 1652-02-19 in Amsterdam. Hij werd gedoopt op 1652-02-19 te Amsterdam.. Hij overleed na 1685 in Amsterdam op een leeftijd van meer dan 32 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Wijdoogen, Jan Daniëls en Cornelis, Marritie. Hij trouwde van Nieuwveen, Maartie Willems op 1681-05-10 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Wijdoogen, Abraham Jansz.

Zijn poorterinschrijving luidt : 24 febr. 1682. Burgemeesteren van Amsterdam is gebleecken dat
Abram Jansz. Wijdogen, lintwercker, soon van Jan Danielsz., in sijn leven mede lintwercker en
poorter alhier, is een ingebooren poorter der zelve stad, belastende etc.

Meer over Wijdoogen, Abraham Jansz.:

Geboorte: 1652-02-19, Amsterdam.

Gedoopt in de Zuiderkerk.

Doop: 1652-02-19, Amsterdam.

Overlijden: na 1685, Amsterdam.

Beroep: lintwerker.

Echtgeno(o)t(e):van Nieuwveen, Maartie Willems.

Maartie Willems werd geboren in 1657 in Amsterdam. Zij overleed voor 1712 in Amsterdam op een leeftijd van minder dan 55 jaren. Zij trouwde Wijdoogen, Abraham Jansz. op 1681-05-10 in Amsterdam.

Meer over van Nieuwveen, Maartie Willems:

Geboorte: 1657, Amsterdam.

Overlijden: voor 1712, Amsterdam.

Kinderen van van Nieuwveen, Maartie Willems en Wijdoogen, Abraham Jansz.

+ 8 i. Wijdoogen, Willem Abrahamsz. Willem Abrahamsz werd geboren in 1685 in Amsterdam. Hij overleed rond 1750 in Amsterdam.

+ 9 ii. Wijdoogen, Josijna. Josijna werd geboren rond 1675 in Lieroord.

Meer over van Nieuwveen, Maartie Willems en Wijdoogen, Abraham Jansz.:

Huwelijk: 1681-05-10, Amsterdam.

10 May 1681 compareerden : Abram Jansz. Wijdoogen van A., out 28 jaren! buyten de Utregtse poort,
ouders doot, geassistrt met jaapre Abramsen en Maartie Willems van Nieuwveen, out 24 jaren, op
de heere-gragt, ouders doot, geassisteert met Margriet van den burgh. w.g. Abram Jansz. Maritie
Willems.

Generatie 4

8. Wijdoogen, Willem Abrahamsz.

Willem Abrahamsz werd geboren in 1685 in Amsterdam. Hij overleed rond 1750 in Amsterdam op een leeftijd van rond 65 jaren. Hij was de zoon van Wijdoogen, Abraham Jansz. en van Nieuwveen, Maartie Willems. Hij trouwde Brinker, Maria Magdalena op 1712-02-19 in Amsterdam.

Meer over Wijdoogen, Willem Abrahamsz:

Geboorte: 1685, Amsterdam.

Overlijden: rond 1750, Amsterdam.

Beroep: katoendrukker.

Echtgeno(o)t(e):Brinker, Maria Magdalena.

Maria Magdalena werd geboren in 1689 in Amsterdam. Zij overleed rond 1750 in Amsterdam op een leeftijd van rond 61 jaren. Zij trouwde Wijdoogen, Willem Abrahamsz op 1712-02-19 in Amsterdam.

Meer over Brinker, Maria Magdalena:

Geboorte: 1689, Amsterdam.

Overlijden: rond 1750, Amsterdam.

Kinderen van Brinker, Maria Magdalena en Wijdoogen, Willem Abrahamsz

+ 10 i. Wijdoogen, Claas. Claas werd geboren rond 1710.

+ 11 ii. Wijdoogen, Izaak. Izaak werd geboren rond 1710.

12 iii. Weijdoogen, Samuel. Samuel werd geboren rond 1710.

+ 13 iv. Wijdoogen, Abraham. Abraham werd geboren op 1714-02-25 in Amsterdam. Hij overleed na 1741 in Amsterdam.

+ 14 v. Wijdoogen, Jan. Jan werd geboren rond 1715.

15 vi. Wijdoogen, Elizabet. Elizabet werd geboren rond 1715 in Haarlem?.

16 vii. Wijdoogen, Mietje. Mietje werd geboren rond 1720.

17 viii. Wijdoge, Marijtje. Marijtje werd geboren rond 1720 in Haarlem.

18 ix. Wijdoge, Swijntje. Swijntje werd geboren rond 1720 in Haarlem.

19 x. Wijdoogen, Frans. Frans werd geboren rond 1720 in Haarlem.

+ 20 xi. Wijdoge, Pieter. Pieter werd geboren rond 1720.

+ 21 xii. Wijdoogen, Isaac. Isaac werd geboren rond 1720.

Meer over Brinker, Maria Magdalena en Wijdoogen, Willem Abrahamsz:

Huwelijk: 1712-02-19, Amsterdam.

Den 19 February Ao 17 12 Compareerden : Willem Abrahamsz Wijdoogen van Am. Catoendrucker ; oud 27
Jare buyten de Uyterse Poort geasst met sijn vader Abraham Wijdoogen en Maria Magdalena Brinker
van Am. oud 23 Jare in de Angelier-straat geasst met haer moeder Jannetje Bredie. w.g. Willem
Abramsen Wijdoogen, Maria Magdalena Brinchen.

9. Wijdoogen, Josijna.

Josijna werd geboren rond 1675 in Lieroord. Zij was de dochter van Wijdoogen, Abraham Jansz. en van Nieuwveen, Maartie Willems. Zij trouwde Holle, Melchior rond 1695.

Meer over Wijdoogen, Josijna:

Geboorte: rond 1675, Lieroord.

Echtgeno(o)t(e):Holle, Melchior.

Melchior werd geboren rond 1670. Hij trouwde Wijdoogen, Josijna rond 1695.

Meer over Holle, Melchior:

Geboorte: rond 1670.

Kinderen van Wijdoogen, Josijna en Holle, Melchior

22 i. Holle, Maria Elizabeth. Maria Elizabeth werd geboren op 1696-07-12 in Lieroord.

Meer over Wijdoogen, Josijna en Holle, Melchior:

Huwelijk: rond 1695.

Generatie 5

10. Wijdoogen, Claas.

Claas werd geboren rond 1710. Hij was de zoon van Wijdoogen, Willem Abrahamsz en Brinker, Maria Magdalena. Hij trouwde Kempenaar, Janneke rond 1739.

Meer over Wijdoogen, Claas:

Geboorte: rond 1710.

Echtgeno(o)t(e):Kempenaar, Janneke.

Janneke werd geboren rond 1710. Zij trouwde Wijdoogen, Claas rond 1739.

Meer over Kempenaar, Janneke:

Geboorte: rond 1710.

Kinderen van Kempenaar, Janneke en Wijdoogen, Claas

23 i. Wijdoogen, Janneke. Janneke werd geboren op 1737-02-13 in Haarlem.

24 ii. Wijdoogen, Willem. Willem werd geboren op 1739-11-22 in Haarlem.

25 iii. Wijdoogen, Anna. Anna werd geboren op 1742-01-12 in Haarlem.

26 iv. Wijdoogen, Sara. Sara werd geboren op 1744-07-05 in Haarlem.

Meer over Kempenaar, Janneke en Wijdoogen, Claas:

Huwelijk: rond 1739.

11. Wijdoogen, Izaak.

Izaak werd geboren rond 1710. Hij was de zoon van Wijdoogen, Willem Abrahamsz en Brinker, Maria Magdalena. Hij trouwde van Kant, Jannetje rond 1740 in Haarlem.

Meer over Wijdoogen, Izaak:

Geboorte: rond 1710.

Echtgeno(o)t(e):van Kant, Jannetje.

Jannetje werd geboren rond 1710. Zij trouwde Wijdoogen, Izaak rond 1740 in Haarlem.

Meer over van Kant, Jannetje:

Geboorte: rond 1710.

Kinderen van van Kant, Jannetje en Wijdoogen, Izaak

27 i. Isaac, Sara. Sara werd geboren op 1745-03-04 in Haarlem. Zij overleed voor 1747 in Haarlem.

28 ii. Wijdoogen, Sara. Sara werd geboren op 1747-05-21 in Haarlem.

29 iii. Isaac, Paulus. Paulus werd geboren op 1748-05-19 in Haarlem.

30 iv. Wijdoogen, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1750-07-16 in Haarlem.

31 v. Wijdoogen, Willem. Willem werd geboren op 1752-05-12 in Haarlem.

32 vi. Isaac, Gerret. Gerret werd geboren op 1753-09-17 in Haarlem.

Meer over van Kant, Jannetje en Wijdoogen, Izaak:

Huwelijk: rond 1740, Haarlem.

12. Weijdoogen, Samuel.

Samuel werd geboren rond 1710. Hij was de zoon van Wijdoogen, Willem Abrahamsz en Brinker, Maria Magdalena.

Meer over Weijdoogen, Samuel:

Geboorte: rond 1710.

13. Wijdoogen, Abraham.

Abraham werd geboren op 1714-02-25 in Amsterdam. Hij werd gedoopt op 1714-02-25 te Amsterdam.. Hij overleed na 1741 in Amsterdam op een leeftijd van meer dan 26 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Wijdoogen, Willem Abrahamsz en Brinker, Maria Magdalena. Hij trouwde Kok, Catriena Elisabet op 1738-04-17 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Wijdoogen, Abraham

In het lidmatenregister kom ik “een” Abraham Wijdoogen tegen, die op 13 Junij 1763 belijdenis
doet. Hij komt met att. na Hoorn. Verdere aantekeningen in de marge: 17 10/19 74; 17 2/31 74.
Wat deze data (19/10/1774 en 31/02/1774) betekenen weet ik nog niet.

Meer over Wijdoogen, Abraham:

Geboorte: 1714-02-25, Amsterdam.

Doop: 1714-02-25, Amsterdam.

Overlijden: na 1741, Amsterdam.

Beroep: 1725. matroos.

Gebeurtenis:
Einde verbintenis
Datum:
zondag 4 november 1725
Gebeurtenisplaats:
Azie

Gebeurtenis:
VertrekKamer
Datum:
zondag 11 juni 1724

Gebeurtenis:
AankomstKaap
Datum:
maandag 9 oktober 1724

Gebeurtenis:
VertrekKaap
Datum:
donderdag 2 november 1724

Gebeurtenis:
Aankomst Indie
Datum:
donderdag 11 januari 1725

Echtgeno(o)t(e):Kok, Catriena Elisabet.

Catriena Elisabet werd geboren in 1713 in Amsterdam. Zij overleed na 1741 in Amsterdam op een leeftijd van meer dan 28 jaren. Zij trouwde Wijdoogen, Abraham op 1738-04-17 in Amsterdam.

Meer over Kok, Catriena Elisabet:

Geboorte: 1713, Amsterdam.

Overlijden: na 1741, Amsterdam.

Kinderen van Kok, Catriena Elisabet en Wijdoogen, Abraham

+ 33 i. Wijdoogen, Abraham. Abraham werd geboren rond 1735 in Haarlem.

34 ii. Wijdoogen, Anna. Anna werd geboren rond 1740 in Haarlem.

+ 35 iii. Wijdoogen, Jan. Jan werd geboren rond 1740.

36 iv. Wijdoogen, Willem. Willem werd geboren op 1741-06-11 in Amsterdam. Hij overleed rond 1810 in Amsterdam.

37 v. Wijdoogen, Sanneke. Sanneke werd geboren rond 1745.

Meer over Kok, Catriena Elisabet en Wijdoogen, Abraham:

Huwelijk: 1738-04-17, Amsterdam.

Den 17 April 1738 Compareerden : Abraham Willemsz Wijdogen van Am., oud 24 Jaar, Buyten de
Utregtse poort geasst met sijn Moeder Maria Brmhem en Catrina Elisabet Kok van Munster, oud 25
Jaar, woond als voorn, ouds doot, geasst met hendrik van Aggelen. w.g. Abraham Willemse Wijdoogen.

14. Wijdoogen, Jan.

Jan werd geboren rond 1715. Hij was de zoon van Wijdoogen, Willem Abrahamsz en Brinker, Maria Magdalena. Hij trouwde van Duren, Katie rond 1735.

Meer over Wijdoogen, Jan:

Geboorte: rond 1715.

Beroep: 1721. hooploper.

VOC: Afkomst:
Amsterdam
Beroep:
Hooploper
Maandbrief:
Nee
Schuldbrief:
Ja

Gebeurtenis:
Einde verbintenis
Datum:
vrijdag 18 juli 1721
Gebeurtenisplaats:
Azie

Gebeurtenis:
VertrekKamer
Datum:
vrijdag 10 april 1716

Gebeurtenis:
AankomstKaap
Datum:
dinsdag 28 juli 1716

Gebeurtenis:
VertrekKaap
Datum:
donderdag 20 augustus 1716

Gebeurtenis:
Aankomst Indie
Datum:
maandag 16 november 1716

Echtgeno(o)t(e):van Duren, Katie.

Katie werd geboren rond 1715. Zij trouwde Wijdoogen, Jan rond 1735.

Meer over van Duren, Katie:

Geboorte: rond 1715.

Kinderen van van Duren, Katie en Wijdoogen, Jan

+ 38 i. Wijdoogen, Wouter. Wouter werd geboren rond 1735.

39 ii. Wijdoogen, Janneke. Janneke werd geboren op 1738-01-22 in Haarlem.

40 iii. Wijdoogen, Antje. Antje werd geboren op 1740-08-14 in Haarlem.

41 iv. Wijdoogen, Susanna. Susanna werd geboren op 1742-09-19 in Haarlem.

Meer over van Duren, Katie en Wijdoogen, Jan:

Huwelijk: rond 1735.

15. Wijdoogen, Elizabet.

Elizabet werd geboren rond 1715 in Haarlem?. Zij was de dochter van Wijdoogen, Willem Abrahamsz en Brinker, Maria Magdalena.

Meer over Wijdoogen, Elizabet:

Geboorte: rond 1715, Haarlem?.

16. Wijdoogen, Mietje.

Mietje werd geboren rond 1720. Zij was de dochter van Wijdoogen, Willem Abrahamsz en Brinker, Maria Magdalena.

Meer over Wijdoogen, Mietje:

Geboorte: rond 1720.

17. Wijdoge, Marijtje.

Marijtje werd geboren rond 1720 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Willem Abrahamsz en Brinker, Maria Magdalena.

Meer over Wijdoge, Marijtje:

Geboorte: rond 1720, Haarlem.

18. Wijdoge, Swijntje.

Swijntje werd geboren rond 1720 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Willem Abrahamsz en Brinker, Maria Magdalena.

Meer over Wijdoge, Swijntje:

Geboorte: rond 1720, Haarlem.

19. Wijdoogen, Frans.

Frans werd geboren rond 1720 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Willem Abrahamsz en Brinker, Maria Magdalena. Hij trouwde Verhulst, Kaetje Mijnekes rond 1745.

Meer over Wijdoogen, Frans:

Geboorte: rond 1720, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Verhulst, Kaetje Mijnekes.

Kaetje Mijnekes werd geboren rond 1720. Zij trouwde Wijdoogen, Frans rond 1745.

Meer over Verhulst, Kaetje Mijnekes:

Geboorte: rond 1720.

Meer over Verhulst, Kaetje Mijnekes en Wijdoogen, Frans:

Huwelijk: rond 1745.

20. Wijdoge, Pieter.

Pieter werd geboren rond 1720. Hij was de zoon van Wijdoogen, Willem Abrahamsz en Brinker, Maria Magdalena. Hij trouwde van Eijk, Aaltje rond 1745.

Meer over Wijdoge, Pieter:

Geboorte: rond 1720.

Echtgeno(o)t(e):van Eijk, Aaltje.

Aaltje werd geboren rond 1720. Zij trouwde Wijdoge, Pieter rond 1745.

Meer over van Eijk, Aaltje:

Geboorte: rond 1720.

Kinderen van van Eijk, Aaltje en Wijdoge, Pieter

42 i. Wijdoge, Caatje. Caatje werd geboren op 1746-03-28 in Haarlem.

43 ii. Wijdoge, Frans. Frans werd geboren op 1747-08-03 in Haarlem.

44 iii. Wijdoge, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1748-07-29 in Haarlem. Hij overleed in 1755.

45 iv. Wijdoge, Janneke. Janneke werd geboren op 1749-10-10 in Haarlem.

+ 46 v. Wijdoogen, Pieter. Pieter werd geboren op 1752-03-04 in Haarlem.

+ 47 vi. Wijdoogen, Jan. Jan werd geboren op 1754-06-25 in Haarlem.

48 vii. Wijdoge, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1756-07-17 in Haarlem.

49 viii. Wijdoge, Hendrijntje. Hendrijntje werd geboren op 1758-08-15 in Haarlem.

50 ix. Wijdoge, Marytje. Marytje werd geboren op 1760-11-27 in Haarlem.

Meer over van Eijk, Aaltje en Wijdoge, Pieter:

Huwelijk: rond 1745.

21. Wijdoogen, Isaac.

Isaac werd geboren rond 1720. Hij was de zoon van Wijdoogen, Willem Abrahamsz en Brinker, Maria Magdalena. Hij trouwde Verschuur, Josijntje Pieters rond 1745.

Meer over Wijdoogen, Isaac:

Geboorte: rond 1720.

Echtgeno(o)t(e):Verschuur, Josijntje Pieters.

Josijntje Pieters werd geboren rond 1720. Zij trouwde Wijdoogen, Isaac rond 1745.

Meer over Verschuur, Josijntje Pieters:

Geboorte: rond 1720.

Kinderen van Verschuur, Josijntje Pieters en Wijdoogen, Isaac

51 i. Wijdoogen, Kaetje. Kaetje werd geboren op 1747-02-01 in Haarlem.

52 ii. Wijdoogen, Pieter. Pieter werd geboren op 1749-04-13 in Haarlem.

53 iii. Weijdooge, Isaäc. Isaäc werd geboren op 1756-02-20 in Haarlem.

Meer over Verschuur, Josijntje Pieters en Wijdoogen, Isaac:

Huwelijk: rond 1745.

22. Holle, Maria Elizabeth.

Maria Elizabeth werd geboren op 1696-07-12 in Lieroord. Zij was de dochter van Holle, Melchior en Wijdoogen, Josijna.

Meer over Holle, Maria Elizabeth:

Geboorte: 1696-07-12, Lieroord.

Generatie 6

23. Wijdoogen, Janneke.

Janneke werd geboren op 1737-02-13 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Claas en Kempenaar, Janneke.

Meer over Wijdoogen, Janneke:

Geboorte: 1737-02-13, Haarlem.

24. Wijdoogen, Willem.

Willem werd geboren op 1739-11-22 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Claas en Kempenaar, Janneke.

Meer over Wijdoogen, Willem:

Geboorte: 1739-11-22, Haarlem.

25. Wijdoogen, Anna.

Anna werd geboren op 1742-01-12 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Claas en Kempenaar, Janneke.

Meer over Wijdoogen, Anna:

Geboorte: 1742-01-12, Haarlem.

26. Wijdoogen, Sara.

Sara werd geboren op 1744-07-05 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Claas en Kempenaar, Janneke.

Meer over Wijdoogen, Sara:

Geboorte: 1744-07-05, Haarlem.

27. Isaac, Sara.

Sara werd geboren op 1745-03-04 in Haarlem. Zij overleed voor 1747 in Haarlem op een leeftijd van minder dan 1 jaar, 9 maanden. Zij was de dochter van Wijdoogen, Izaak en van Kant, Jannetje.

Meer over Isaac, Sara:

Geboorte: 1745-03-04, Haarlem.

Overlijden: voor 1747, Haarlem.

28. Wijdoogen, Sara.

Sara werd geboren op 1747-05-21 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Izaak en van Kant, Jannetje.

Meer over Wijdoogen, Sara:

Geboorte: 1747-05-21, Haarlem.

29. Isaac, Paulus.

Paulus werd geboren op 1748-05-19 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Izaak en van Kant, Jannetje.

Meer over Isaac, Paulus:

Geboorte: 1748-05-19, Haarlem.

30. Wijdoogen, Trijntje.

Trijntje werd geboren op 1750-07-16 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Izaak en van Kant, Jannetje.

Meer over Wijdoogen, Trijntje:

Geboorte: 1750-07-16, Haarlem.

31. Wijdoogen, Willem.

Willem werd geboren op 1752-05-12 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Izaak en van Kant, Jannetje.

Meer over Wijdoogen, Willem:

Geboorte: 1752-05-12, Haarlem.

Beroep: 1770. hooploper.

VOC: Gebeurtenis:
Einde verbintenis
Datum:
1770
Gebeurtenisplaats:
Schip Velsen

Gebeurtenis:
VertrekKamer
Datum:
donderdag 25 december 1766

Gebeurtenis:
AankomstKaap
Datum:
maandag 23 maart 1767

Gebeurtenis:
VertrekKaap
Datum:
donderdag 9 april 1767

Gebeurtenis:
Aankomst Indie
Datum:
zondag 28 juni 1767

Beroep: 1778. matroos.

32. Isaac, Gerret.

Gerret werd geboren op 1753-09-17 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Izaak en van Kant, Jannetje.

Meer over Isaac, Gerret:

Geboorte: 1753-09-17, Haarlem.

33. Wijdoogen, Abraham.

Abraham werd geboren rond 1735 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Abraham en Kok, Catriena Elisabet. Hij trouwde van Heule, Hendrika rond 1770. Hij trouwde tevens de Bruijn, Johanna rond 1760.

Meer over Wijdoogen, Abraham:

Geboorte: rond 1735, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):van Heule, Hendrika.

Hendrika werd geboren rond 1745. Zij trouwde Wijdoogen, Abraham rond 1770.

Meer over van Heule, Hendrika:

Geboorte: rond 1745.

Kinderen van van Heule, Hendrika en Wijdoogen, Abraham

+ 54 i. Wijdoogen, Jan. Jan werd geboren op 1772-06-24 in Haarlem. Hij overleed op 1833-01-23 in Haarlem.

55 ii. Weijdoogen, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1774-07-24 in Haarlem.

56 iii. Wijdoogen, Cornelia. Cornelia werd geboren rond 1780.

+ 57 iv. Wijdoogen, Nicolaas. Nicolaas werd geboren op 1784-07-20 in Haarlem. Hij overleed op 1837-04-30 in Haarlem.

+ 58 v. Wijdoogen, Abraham. Abraham werd geboren rond 1780.

Meer over van Heule, Hendrika en Wijdoogen, Abraham:

Huwelijk: rond 1770.

Beroep: 1781. Bosschieter VOC.

Opmerking:
door de Engelsen
Schuldbrief:
Ja

Gebeurtenis:
Einde verbintenis
Datum:
zondag 1 juli 1781
Gebeurtenisplaats:
Schip Held Woltemade

Gebeurtenis:
VertrekKamer
Datum:
dinsdag 19 december 1780

Gebeurtenis:
AankomstKaap
Datum:
zaterdag 14 april 1781

Gebeurtenis:
VertrekKaap
Datum:
donderdag 28 juni 1781

Echtgeno(o)t(e):de Bruijn, Johanna.

Johanna werd geboren rond 1735. Zij overleed voor 1770 at the age of minder dan rond 35 jaren. Zij trouwde Wijdoogen, Abraham rond 1760.

Meer over de Bruijn, Johanna:

Geboorte: rond 1735.

Overlijden: voor 1770.

Kinderen van de Bruijn, Johanna en Wijdoogen, Abraham

59 i. Wijdoogen, Constiaan. Constiaan werd geboren op 1761-06-15 in Haarlem.

Meer over de Bruijn, Johanna en Wijdoogen, Abraham:

Huwelijk: rond 1760.

34. Wijdoogen, Anna.

Anna werd geboren rond 1740 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Abraham en Kok, Catriena Elisabet.

Meer over Wijdoogen, Anna:

Geboorte: rond 1740, Haarlem.

35. Wijdoogen, Jan.

Jan werd geboren rond 1740. Hij was de zoon van Wijdoogen, Abraham en Kok, Catriena Elisabet. Hij trouwde van Bellekom, Maaijke rond 1765.

Meer over Wijdoogen, Jan:

Geboorte: rond 1740.

Echtgeno(o)t(e):van Bellekom, Maaijke.

Maaijke werd geboren rond 1740. Zij trouwde Wijdoogen, Jan rond 1765.

Meer over van Bellekom, Maaijke:

Geboorte: rond 1740.

Kinderen van van Bellekom, Maaijke en Wijdoogen, Jan

60 i. Wijdoogen, Maria Jacoba. Maria Jacoba werd geboren op 1768-09-05 in Haarlem.

61 ii. Wijdoogen, Pieter. Pieter werd geboren in 1776 in Haarlem. Hij overleed op 1813-12-13 in Haarlem.

+ 62 iii. Wijdoogen, Sara Jacoba. Sara Jacoba werd geboren op 1783-03-29 in Haarlem. Zij overleed op 1836-07-12 in Haarlem.

Meer over van Bellekom, Maaijke en Wijdoogen, Jan:

Huwelijk: rond 1765.

36. Wijdoogen, Willem.

Willem werd geboren op 1741-06-11 in Amsterdam. Hij werd gedoopt op 1741-06-11 te Amsterdam.. Hij overleed rond 1810 in Amsterdam op een leeftijd van rond 68 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Wijdoogen, Abraham en Kok, Catriena Elisabet.

Opmerkingen bij Wijdoogen, Willem

Of Willem de vader is van Sara weet ik niet zeker. Gezien de vele oudtestamentische voornamen is
dat wel waarschijnlijk. Daar Sara gehuwd was met een van Honschoten en de genealogie Honschoten
is uitgezocht, zal ik via die weg verder zoeken.

Meer over Wijdoogen, Willem:

Geboorte: 1741-06-11, Amsterdam.

Doop: 1741-06-11, Amsterdam.

Overlijden: rond 1810, Amsterdam.

37. Wijdoogen, Sanneke.

Sanneke werd geboren rond 1745. Zij was de dochter van Wijdoogen, Abraham en Kok, Catriena Elisabet.

Meer over Wijdoogen, Sanneke:

Geboorte: rond 1745.

38. Wijdoogen, Wouter.

Wouter werd geboren rond 1735. Hij was de zoon van Wijdoogen, Jan en van Duren, Katie. Hij trouwde Vignon, Hilletje rond 1760.

Meer over Wijdoogen, Wouter:

Geboorte: rond 1735.

Echtgeno(o)t(e):Vignon, Hilletje.

Hilletje werd geboren rond 1735. Zij trouwde Wijdoogen, Wouter rond 1760.

Meer over Vignon, Hilletje:

Geboorte: rond 1735.

Kinderen van Vignon, Hilletje en Wijdoogen, Wouter

+ 63 i. Wijdoogen, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1759 in Haarlem. Hij overleed op 1827-02-24 in Haarlem.

+ 64 ii. Wijdoogen, Barend. Barend werd geboren rond 1760.

65 iii. Wijdoogen, Catharina. Catharina werd geboren op 1763-10-20 in Haarlem.

66 iv. Wijdoogen, Margrieta. Margrieta werd geboren op 1764-10-27 in Haarlem.

67 v. Wijdoogen, Margaretha. Margaretha werd geboren op 1765-12-09 in Haarlem.

68 vi. Wijdoogen, Cornelia. Cornelia werd geboren op 1769-12-03 in Haarlem.

69 vii. Weijdoogen, Nicolaas. Nicolaas werd geboren op 1778-12-06 in Haarlem.

+ 70 viii. Wijdoogen, Jan. Jan werd geboren rond 1785.

Meer over Vignon, Hilletje en Wijdoogen, Wouter:

Huwelijk: rond 1760.

39. Wijdoogen, Janneke.

Janneke werd geboren op 1738-01-22 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Jan en van Duren, Katie.

Meer over Wijdoogen, Janneke:

Geboorte: 1738-01-22, Haarlem.

40. Wijdoogen, Antje.

Antje werd geboren op 1740-08-14 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Jan en van Duren, Katie.

Meer over Wijdoogen, Antje:

Geboorte: 1740-08-14, Haarlem.

41. Wijdoogen, Susanna.

Susanna werd geboren op 1742-09-19 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Jan en van Duren, Katie.

Meer over Wijdoogen, Susanna:

Geboorte: 1742-09-19, Haarlem.

42. Wijdoge, Caatje.

Caatje werd geboren op 1746-03-28 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoge, Pieter en van Eijk, Aaltje.

Meer over Wijdoge, Caatje:

Geboorte: 1746-03-28, Haarlem.

43. Wijdoge, Frans.

Frans werd geboren op 1747-08-03 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoge, Pieter en van Eijk, Aaltje.

Meer over Wijdoge, Frans:

Geboorte: 1747-08-03, Haarlem.

44. Wijdoge, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1748-07-29 in Haarlem. Hij overleed in 1755 op een leeftijd van 6 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Wijdoge, Pieter en van Eijk, Aaltje.

Meer over Wijdoge, Hendrik:

Geboorte: 1748-07-29, Haarlem.

Overlijden: 1755.

45. Wijdoge, Janneke.

Janneke werd geboren op 1749-10-10 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoge, Pieter en van Eijk, Aaltje.

Meer over Wijdoge, Janneke:

Geboorte: 1749-10-10, Haarlem.

46. Wijdoogen, Pieter.

Pieter werd geboren op 1752-03-04 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoge, Pieter en van Eijk, Aaltje. Hij trouwde van Tongeren, Anna rond 1780.

Meer over Wijdoogen, Pieter:

Geboorte: 1752-03-04, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):van Tongeren, Anna.

Anna werd geboren rond 1750. Zij trouwde Wijdoogen, Pieter rond 1780.

Meer over van Tongeren, Anna:

Geboorte: rond 1750.

Kinderen van van Tongeren, Anna en Wijdoogen, Pieter

71 i. Wijdoogen, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1777-11-27 in Haarlem.

72 ii. Wijdoogen, Jansje. Jansje werd geboren op 1780-06-22 in Haarlem.

73 iii. Wijdoogen, Klaas. Klaas werd geboren op 1784-07-20 in Haarlem.

Meer over van Tongeren, Anna en Wijdoogen, Pieter:

Huwelijk: rond 1780.

47. Wijdoogen, Jan.

Jan werd geboren op 1754-06-25 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoge, Pieter en van Eijk, Aaltje. Hij trouwde Koningsveld, Johanna rond 1785.

Meer over Wijdoogen, Jan:

Geboorte: 1754-06-25, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Koningsveld, Johanna.

Johanna werd geboren rond 1760. Zij trouwde Wijdoogen, Jan rond 1785.

Meer over Koningsveld, Johanna:

Geboorte: rond 1760.

Beroep: 1817. turfvulster.

Kinderen van Koningsveld, Johanna en Wijdoogen, Jan

74 i. Wijdoogen, Aaltje. Aaltje werd geboren in 1787 in Amsterdam.

75 ii. Wijdoogen, Barent. Barent werd geboren rond 1790 in Amsterdam.

Meer over Koningsveld, Johanna en Wijdoogen, Jan:

Huwelijk: rond 1785.

48. Wijdoge, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1756-07-17 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoge, Pieter en van Eijk, Aaltje.

Meer over Wijdoge, Hendrik:

Geboorte: 1756-07-17, Haarlem.

49. Wijdoge, Hendrijntje.

Hendrijntje werd geboren op 1758-08-15 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoge, Pieter en van Eijk, Aaltje.

Meer over Wijdoge, Hendrijntje:

Geboorte: 1758-08-15, Haarlem.

50. Wijdoge, Marytje.

Marytje werd geboren op 1760-11-27 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoge, Pieter en van Eijk, Aaltje.

Meer over Wijdoge, Marytje:

Geboorte: 1760-11-27, Haarlem.

51. Wijdoogen, Kaetje.

Kaetje werd geboren op 1747-02-01 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Isaac en Verschuur, Josijntje Pieters.

Meer over Wijdoogen, Kaetje:

Geboorte: 1747-02-01, Haarlem.

52. Wijdoogen, Pieter.

Pieter werd geboren op 1749-04-13 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Isaac en Verschuur, Josijntje Pieters.

Meer over Wijdoogen, Pieter:

Geboorte: 1749-04-13, Haarlem.

53. Weijdooge, Isaäc.

Isaäc werd geboren op 1756-02-20 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Isaac en Verschuur, Josijntje Pieters.

Meer over Weijdooge, Isaäc:

Geboorte: 1756-02-20, Haarlem.

Generatie 7

54. Wijdoogen, Jan.

Jan werd geboren op 1772-06-24 in Haarlem. Hij overleed op 1833-01-23 in Haarlem op een leeftijd van 60 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Wijdoogen, Abraham en van Heule, Hendrika. Hij trouwde Wijnders, Josina rond 1800.

Meer over Wijdoogen, Jan:

Geboorte: 1772-06-24, Haarlem.

Overlijden: 1833-01-23, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Wijnders, Josina.

Josina werd geboren rond 1770. Zij trouwde Wijdoogen, Jan rond 1800.

Meer over Wijnders, Josina:

Geboorte: rond 1770.

Kinderen van Wijnders, Josina en Wijdoogen, Jan

+ 76 i. Wijdoogen, Pieter. Pieter werd geboren op 1803-02-12 in Haarlem. Hij overleed op 1842-12-07 in Haarlem.

77 ii. Wijdoogen, Johannes. Johannes werd geboren op 1806-03-09 in Haarlem.

78 iii. Wijdoogen, Maria. Maria werd geboren op 1807-06-28 in Haarlem.

+ 79 iv. Wijdoogen, Johannes Franciscus. Johannes Franciscus werd geboren op 1811-04-10 in Haarlem.

80 v. Wijdoogen, Cornelia Hendrika. Cornelia Hendrika werd geboren in 1813-06-00 in Haarlem. Zij overleed op 1813-07-12 in Haarlem.

Meer over Wijnders, Josina en Wijdoogen, Jan:

Huwelijk: rond 1800.

55. Weijdoogen, Jacobus.

Jacobus werd geboren op 1774-07-24 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Abraham en van Heule, Hendrika.

Meer over Weijdoogen, Jacobus:

Geboorte: 1774-07-24, Haarlem.

56. Wijdoogen, Cornelia.

Cornelia werd geboren rond 1780. Zij was de dochter van Wijdoogen, Abraham en van Heule, Hendrika.

Meer over Wijdoogen, Cornelia:

Geboorte: rond 1780.

57. Wijdoogen, Nicolaas.

Nicolaas werd geboren op 1784-07-20 in Haarlem. Hij overleed op 1837-04-30 in Haarlem op een leeftijd van 52 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Wijdoogen, Abraham en van Heule, Hendrika. Hij trouwde Cuijon, Sara rond 1819.

Meer over Wijdoogen, Nicolaas:

Geboorte: 1784-07-20, Haarlem.

Overlijden: 1837-04-30, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Cuijon, Sara.

Sara werd geboren in 1797 in Haarlem. Zij overleed op 1866-03-21 in Haarlem op een leeftijd van 69 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Cuijon, Isaac en Brouwer, Maijke. Zij trouwde Wijdoogen, Nicolaas rond 1819. Zij trouwde tevens Wijdoogen, Klaas op 1835-02-18 in Haarlem.

Meer over Cuijon, Sara:

Geboorte: 1797, Haarlem.

Overlijden: 1866-03-21, Haarlem.

Kinderen van Cuijon, Sara en Wijdoogen, Nicolaas

81 i. Cuijon, Noë. Noë werd geboren op 1820-01-26 in Haarlem.

82 ii. Wijdoogen, Maike Jozina. Maike Jozina werd geboren op 1828-06-10 in Haarlem. Zij overleed op 1870-12-14 in Meppel.

83 iii. Wijdoogen, Izaäk. Izaäk werd geboren op 1830-12-30 in Haarlem. Hij overleed op 1855-02-15 in Amboina.

84 iv. Cuijon, Adrianus. Adrianus werd geboren op 1833-02-20 in Haarlem.

85 v. Wijdoogen, Sara Petronella. Sara Petronella werd geboren op 1835-08-05 in Haarlem. Zij overleed op 1836-07-10 in Haarlem.

Meer over Cuijon, Sara en Wijdoogen, Nicolaas:

Huwelijk: rond 1819.

58. Wijdoogen, Abraham.

Abraham werd geboren rond 1780. Hij was de zoon van Wijdoogen, Abraham en van Heule, Hendrika. Hij trouwde Groenemond, Dorothea rond 1805.

Meer over Wijdoogen, Abraham:

Geboorte: rond 1780.

Echtgeno(o)t(e):Groenemond, Dorothea.

Dorothea werd geboren rond 1785. Zij was de dochter van Grolleman, Christiaan en van Steenderen, Christina. Zij trouwde Wijdoogen, Abraham rond 1805.

Meer over Groenemond, Dorothea:

Geboorte: rond 1785.

Kinderen van Groenemond, Dorothea en Wijdoogen, Abraham

86 i. Wijdoogen, Cornelius Willibrordus. Cornelius Willibrordus werd geboren in 1807 in Amsterdam. Hij overleed voor 1860.

+ 87 ii. Wijdoogen, Gijsbertus Theodorus. Gijsbertus Theodorus werd geboren in 1815 in Amsterdam.

Meer over Groenemond, Dorothea en Wijdoogen, Abraham:

Huwelijk: rond 1805.

59. Wijdoogen, Constiaan.

Constiaan werd geboren op 1761-06-15 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Abraham en de Bruijn, Johanna.

Meer over Wijdoogen, Constiaan:

Geboorte: 1761-06-15, Haarlem.

60. Wijdoogen, Maria Jacoba.

Maria Jacoba werd geboren op 1768-09-05 in Haarlem. Zij werd gedoopt op 1787-07-06 te Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Jan en van Bellekom, Maaijke.

Meer over Wijdoogen, Maria Jacoba:

Geboorte: 1768-09-05, Haarlem.

Doopsel: 1787-07-06, Haarlem. NH Kerk.

61. Wijdoogen, Pieter.

Pieter werd geboren in 1776 in Haarlem. Hij overleed op 1813-12-13 in Haarlem op een leeftijd van 37 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Wijdoogen, Jan en van Bellekom, Maaijke.

Meer over Wijdoogen, Pieter:

Geboorte: 1776, Haarlem.

Overlijden: 1813-12-13, Haarlem.

Beroep: 1813. grutter.

62. Wijdoogen, Sara Jacoba.

Sara Jacoba werd geboren op 1783-03-29 in Haarlem. Zij werd gedoopt op 1805-07-12. Zij overleed op 1836-07-12 in Haarlem op een leeftijd van 53 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Wijdoogen, Jan en van Bellekom, Maaijke. Zij trouwde van Honschoten, Hendrik in 1800 in Haarlem.

Meer over Wijdoogen, Sara Jacoba:

Geboorte: 1783-03-29, Haarlem.

Doopsel: 1805-07-12.

Sara was 22 toen zij werd gedoopt. Haar zus Maria was getuige.

Overlijden: 1836-07-12, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):van Honschoten, Hendrik.

Hendrik werd geboren rond 1780 in Haarlem. Hij overleed op 1850-01-14 in Haarlem op een leeftijd van rond 70 jaren, 13 dagen. Hij was de zoon van van Honschoten, Pieter en Engelman, Alida. Hij trouwde Wijdoogen, Sara Jacoba in 1800 in Haarlem.

Meer over van Honschoten, Hendrik:

Geboorte: rond 1780, Haarlem.

Overlijden: 1850-01-14, Haarlem.

Kinderen van Wijdoogen, Sara Jacoba en van Honschoten, Hendrik

+ 88 i. van Honschooten, Alida Margaretha. Alida Margaretha werd geboren op 1802-05-23 in Haarlem. Zij overleed op 1890-10-06 in Haarlem.

89 ii. van Honschoten, Johannes. Johannes werd geboren op 1806-05-26 in Haarlem.

90 iii. van Honschoten, Maria Jacoba. Maria Jacoba werd geboren op 1812-03-15 in Haarlem.

91 iv. van Honschoten, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1818-09-08 in Haarlem.

Meer over Wijdoogen, Sara Jacoba en van Honschoten, Hendrik:

Huwelijk: 1800, Haarlem.

63. Wijdoogen, Gerrit.

Gerrit werd geboren in 1759 in Haarlem. Hij overleed op 1827-02-24 in Haarlem op een leeftijd van 68 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Wijdoogen, Wouter en Vignon, Hilletje. Hij trouwde Baalbergen, Margrita in 1778.

Meer over Wijdoogen, Gerrit:

Geboorte: 1759, Haarlem.

Overlijden: 1827-02-24, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Baalbergen, Margrita.

Margrita werd geboren in 1756 in Haarlem. Zij overleed op 1838-12-11 in Haarlem op een leeftijd van 82 jaren, 11 maanden. Zij trouwde Wijdoogen, Gerrit in 1778.

Meer over Baalbergen, Margrita:

Geboorte: 1756, Haarlem.

Overlijden: 1838-12-11, Haarlem.

Kinderen van Baalbergen, Margrita en Wijdoogen, Gerrit

+ 92 i. Wijdoogen, Alida. Alida werd geboren op 1779-09-01 in Haarlem. Zij overleed op 1855-10-24 in Haarlem.

93 ii. Wijdoogen, Barber. Barber werd geboren op 1781-03-17 in Haarlem.

94 iii. Wijdoogen, Bartha. Bartha werd geboren in 1782 in Haarlem. Zij overleed op 1868-01-16 in Haarlem.

95 iv. Wijdoogen, Margrita. Margrita werd geboren op 1783-06-25 in Haarlem. Zij overleed op 1857-12-03 in Haarlem.

96 v. Wijdoogen, Johanna Petronella. Johanna Petronella werd geboren op 1785-09-16 in Haarlem. Zij overleed op 1855-05-29 in Bloemendaal.

97 vi. Wijdoogen, Maria. Maria werd geboren op 1787-12-06 in Haarlem.

+ 98 vii. Wijdoogen, Josina Frederika. Josina Frederika werd geboren op 1789-11-24 in Haarlem. Zij overleed op 1871-08-20 in Haarlem.

99 viii. Wijdoogen, Johannes. Johannes werd geboren op 1792-11-09 in Haarlem. Hij overleed voor 1795.

+ 100 ix. Wijdoogen, Johannes. Johannes werd geboren op 1795-08-12 in Haarlem. Hij overleed op 1863-05-15 in Haarlem.

Meer over Baalbergen, Margrita en Wijdoogen, Gerrit:

Huwelijk: 1778.

64. Wijdoogen, Barend.

Barend werd geboren rond 1760. Hij was de zoon van Wijdoogen, Wouter en Vignon, Hilletje. Hij trouwde Daniëls, Catrina rond 1790.

Meer over Wijdoogen, Barend:

Geboorte: rond 1760.

Beroep: 1825. katoendrukker.

Echtgeno(o)t(e):Daniëls, Catrina.

Catrina werd geboren rond 1765. Zij trouwde Wijdoogen, Barend rond 1790.

Meer over Daniëls, Catrina:

Geboorte: rond 1765.

Kinderen van Daniëls, Catrina en Wijdoogen, Barend

101 i. Wijdoogen, Johanna. Johanna werd geboren in 1794 in Amsterdam.

102 ii. Wijdoogen, Jan. Jan werd geboren in 1798 in Amsterdam.

Meer over Daniëls, Catrina en Wijdoogen, Barend:

Huwelijk: rond 1790.

65. Wijdoogen, Catharina.

Catharina werd geboren op 1763-10-20 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Wouter en Vignon, Hilletje.

Meer over Wijdoogen, Catharina:

Geboorte: 1763-10-20, Haarlem.

Bij de doop van Catharina was haar oma, Catje van Duren, getuige.

66. Wijdoogen, Margrieta.

Margrieta werd geboren op 1764-10-27 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Wouter en Vignon, Hilletje.

Meer over Wijdoogen, Margrieta:

Geboorte: 1764-10-27, Haarlem.

67. Wijdoogen, Margaretha.

Margaretha werd geboren op 1765-12-09 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Wouter en Vignon, Hilletje.

Meer over Wijdoogen, Margaretha:

Geboorte: 1765-12-09, Haarlem.

68. Wijdoogen, Cornelia.

Cornelia werd geboren op 1769-12-03 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Wouter en Vignon, Hilletje.

Meer over Wijdoogen, Cornelia:

Geboorte: 1769-12-03, Haarlem.

69. Weijdoogen, Nicolaas.

Nicolaas werd geboren op 1778-12-06 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Wouter en Vignon, Hilletje.

Meer over Weijdoogen, Nicolaas:

Geboorte: 1778-12-06, Haarlem.

70. Wijdoogen, Jan.

Jan werd geboren rond 1785. Hij was de zoon van Wijdoogen, Wouter en Vignon, Hilletje. Hij trouwde Kunneke, Maria Magdalena rond 1810.

Meer over Wijdoogen, Jan:

Geboorte: rond 1785.

Beroep: 1838. behangseldrukker.

Echtgeno(o)t(e):Kunneke, Maria Magdalena.

Maria Magdalena werd geboren rond 1785. Zij trouwde Wijdoogen, Jan rond 1810.

Meer over Kunneke, Maria Magdalena:

Geboorte: rond 1785.

Kinderen van Kunneke, Maria Magdalena en Wijdoogen, Jan

103 i. Wijdoogen, Maria Magdalena. Maria Magdalena werd geboren in 1811 in Amsterdam.

104 ii. Wijdoogen, Jan. Jan werd geboren in 1821 in Amsterdam. Hij overleed op 1894-06-14 in Rheden.

Meer over Kunneke, Maria Magdalena en Wijdoogen, Jan:

Huwelijk: rond 1810.

71. Wijdoogen, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1777-11-27 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Pieter en van Tongeren, Anna.

Meer over Wijdoogen, Aaltje:

Geboorte: 1777-11-27, Haarlem.

72. Wijdoogen, Jansje.

Jansje werd geboren op 1780-06-22 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Pieter en van Tongeren, Anna.

Meer over Wijdoogen, Jansje:

Geboorte: 1780-06-22, Haarlem.

73. Wijdoogen, Klaas.

Klaas werd geboren op 1784-07-20 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Pieter en van Tongeren, Anna. Hij trouwde Cuijon, Sara op 1835-02-18 in Haarlem.

Meer over Wijdoogen, Klaas:

Geboorte: 1784-07-20, Haarlem.

Beroep: 1835. schoenmaker.

Echtgeno(o)t(e):Cuijon, Sara.

Sara werd geboren in 1797 in Haarlem. Zij overleed op 1866-03-21 in Haarlem op een leeftijd van 69 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Cuijon, Isaac en Brouwer, Maijke. Zij trouwde Wijdoogen, Nicolaas rond 1819. Zij trouwde tevens Wijdoogen, Klaas op 1835-02-18 in Haarlem.

Meer over Cuijon, Sara:

Geboorte: 1797, Haarlem.

Overlijden: 1866-03-21, Haarlem.

Meer over Cuijon, Sara en Wijdoogen, Klaas:

Huwelijk: 1835-02-18, Haarlem.

Raadselachtig: haar man Nicolaas, overleed in 1837, 2 jaar later.
Is hier sprake van een naamgenote, een andere Sara Cuijon?

74. Wijdoogen, Aaltje.

Aaltje werd geboren in 1787 in Amsterdam. Zij was de dochter van Wijdoogen, Jan en Koningsveld, Johanna.

Meer over Wijdoogen, Aaltje:

Geboorte: 1787, Amsterdam.

75. Wijdoogen, Barent.

Barent werd geboren rond 1790 in Amsterdam. Hij was de zoon van Wijdoogen, Jan en Koningsveld, Johanna. Hij trouwde van Dorsten, Tonia op 1817-07-03 in Zwolle.

Meer over Wijdoogen, Barent:

Geboorte: rond 1790, Amsterdam.

Beroep: 1817. drukkersknegt.

Echtgeno(o)t(e):van Dorsten, Tonia.

Tonia werd geboren op 1792-06-09. Zij trouwde Wijdoogen, Barent op 1817-07-03 in Zwolle.

Meer over van Dorsten, Tonia:

Geboorte: 1792-06-09.

Meer over van Dorsten, Tonia en Wijdoogen, Barent:

Huwelijk: 1817-07-03, Zwolle.

Generatie 8

76. Wijdoogen, Pieter.

Pieter werd geboren op 1803-02-12 in Haarlem. Hij overleed op 1842-12-07 in Haarlem op een leeftijd van 39 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Wijdoogen, Jan en Wijnders, Josina. Hij trouwde Favre, Maria Johanna op 1828-04-23 in Haarlem.

Meer over Wijdoogen, Pieter:

Geboorte: 1803-02-12, Haarlem.

Overlijden: 1842-12-07, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Favre, Maria Johanna.

Maria Johanna werd geboren in 1794 in Tholen. Zij trouwde Wijdoogen, Pieter op 1828-04-23 in Haarlem.

Meer over Favre, Maria Johanna:

Geboorte: 1794, Tholen.

Kinderen van Favre, Maria Johanna en Wijdoogen, Pieter

105 i. Wijdoogen, Josina Maria. Josina Maria werd geboren op 1829-02-26 in Haarlem.

+ 106 ii. Wijdoogen, Christoffel. Christoffel werd geboren op 1830-04-03 in Haarlem.

107 iii. Wijdoogen, Johannes. Johannes werd geboren op 1836-03-26 in Haarlem. Hij overleed op 1847-07-06 in Veenhuizen.

108 iv. Wijdoogen, Pieter. Pieter werd geboren op 1840-10-05 in Haarlem. Hij overleed op 1848-04-02 in Veenhuizen.

Meer over Favre, Maria Johanna en Wijdoogen, Pieter:

Huwelijk: 1828-04-23, Haarlem.

77. Wijdoogen, Johannes.

Johannes werd geboren op 1806-03-09 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Jan en Wijnders, Josina.

Meer over Wijdoogen, Johannes:

Geboorte: 1806-03-09, Haarlem.

78. Wijdoogen, Maria.

Maria werd geboren op 1807-06-28 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Jan en Wijnders, Josina.

Meer over Wijdoogen, Maria:

Geboorte: 1807-06-28, Haarlem.

79. Wijdoogen, Johannes Franciscus.

Johannes Franciscus werd geboren op 1811-04-10 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Jan en Wijnders, Josina. Hij trouwde Eli, Geertje in 1870 in Barneveld.

Meer over Wijdoogen, Johannes Franciscus:

Geboorte: 1811-04-10, Haarlem.

Beroep: militair.

Echtgeno(o)t(e):Eli, Geertje.

Geertje werd geboren in 1834 in Barneveld. Zij trouwde Wijdoogen, Johannes Franciscus in 1870 in Barneveld.

Meer over Eli, Geertje:

Geboorte: 1834, Barneveld.

Kinderen van Eli, Geertje en Wijdoogen, Johannes Franciscus

109 i. Wijdoogen, Geertruida. Geertruida werd geboren op 1871-10-21 in Barneveld. Zij overleed op 1871-10-23 in Barneveld.

Meer over Eli, Geertje en Wijdoogen, Johannes Franciscus:

Huwelijk: 1870, Barneveld.

80. Wijdoogen, Cornelia Hendrika.

Cornelia Hendrika werd geboren in 1813-06-00 in Haarlem. Zij overleed op 1813-07-12 in Haarlem op een leeftijd van 1 maand, 11 dagen. Zij was de dochter van Wijdoogen, Jan en Wijnders, Josina.

Meer over Wijdoogen, Cornelia Hendrika:

Geboorte: 1813-06-00, Haarlem.

Overlijden: 1813-07-12, Haarlem.

81. Cuijon, Noë.

Noë werd geboren op 1820-01-26 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Nicolaas en Cuijon, Sara.

Meer over Cuijon, Noë:

Geboorte: 1820-01-26, Haarlem.

82. Wijdoogen, Maike Jozina.

Maike Jozina werd geboren op 1828-06-10 in Haarlem. Zij overleed op 1870-12-14 in Meppel op een leeftijd van 42 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Wijdoogen, Nicolaas en Cuijon, Sara.

Meer over Wijdoogen, Maike Jozina:

Geboorte: 1828-06-10, Haarlem.

Overlijden: 1870-12-14, Meppel.

Beroep: 1851. mutsenmaakster.

83. Wijdoogen, Izaäk.

Izaäk werd geboren op 1830-12-30 in Haarlem. Hij overleed op 1855-02-15 in Amboina op een leeftijd van 24 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Wijdoogen, Nicolaas en Cuijon, Sara.

Meer over Wijdoogen, Izaäk:

Geboorte: 1830-12-30, Haarlem.

Overlijden: 1855-02-15, Amboina. Nederlands-Indië.

84. Cuijon, Adrianus.

Adrianus werd geboren op 1833-02-20 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Nicolaas en Cuijon, Sara.

Meer over Cuijon, Adrianus:

Geboorte: 1833-02-20, Haarlem.

85. Wijdoogen, Sara Petronella.

Sara Petronella werd geboren op 1835-08-05 in Haarlem. Zij overleed op 1836-07-10 in Haarlem op een leeftijd van 11 maanden, 5 dagen. Zij was de dochter van Wijdoogen, Nicolaas en Cuijon, Sara.

Meer over Wijdoogen, Sara Petronella:

Geboorte: 1835-08-05, Haarlem.

Overlijden: 1836-07-10, Haarlem.

86. Wijdoogen, Cornelius Willibrordus.

Cornelius Willibrordus werd geboren in 1807 in Amsterdam. Hij overleed voor 1860 op een leeftijd van minder dan 53 jaren. Hij was de zoon van Wijdoogen, Abraham en Groenemond, Dorothea. Hij trouwde Grolleman, Berdiena Geertruida op 1850-10-30 in Amsterdam.

Meer over Wijdoogen, Cornelius Willibrordus:

Geboorte: 1807, Amsterdam.

Beroep: 1850. wijnkopersknecht.

Overlijden: voor 1860.

Echtgeno(o)t(e):Grolleman, Berdiena Geertruida.

Berdiena Geertruida werd geboren in 1801 in Amsterdam. Zij was de dochter van Grolleman, Christiaan en van Steenderen, Christina. Zij trouwde Wijdoogen, Cornelius Willibrordus op 1850-10-30 in Amsterdam.

Meer over Grolleman, Berdiena Geertruida:

Geboorte: 1801, Amsterdam.

Beroep: 1850. werkster.

Meer over Grolleman, Berdiena Geertruida en Wijdoogen, Cornelius Willibrordus:

Huwelijk: 1850-10-30, Amsterdam.

87. Wijdoogen, Gijsbertus Theodorus.

Gijsbertus Theodorus werd geboren in 1815 in Amsterdam. Hij was de zoon van Wijdoogen, Abraham en Groenemond, Dorothea. Hij trouwde Henstra, Rinkjen Geerts op 1845-02-16 in Schoterland.

Meer over Wijdoogen, Gijsbertus Theodorus:

Geboorte: 1815, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Henstra, Rinkjen Geerts.

Rinkjen Geerts werd geboren in 1819 in Heerenveen. Zij trouwde Wijdoogen, Gijsbertus Theodorus op 1845-02-16 in Schoterland.

Meer over Henstra, Rinkjen Geerts:

Geboorte: 1819, Heerenveen.

Kinderen van Henstra, Rinkjen Geerts en Wijdoogen, Gijsbertus Theodorus

110 i. Weydoogen, Abraham. Abraham werd geboren op 1846-03-23 in Schoterland.

111 ii. Weydoogen, Theodorus. Theodorus werd geboren op 1848-12-28 in Schoterland.

+ 112 iii. Weydoogen, Geert. Geert werd geboren op 1851-07-01 in Schoterland. Hij overleed op 1940-01-13 in Leeuwarden.

113 iv. Weydoogen, Froukje. Froukje werd geboren op 1853-06-21 in Schoterland.

114 v. Weydoogen, Engeltje. Engeltje werd geboren op 1857-07-09 in Schoterland.

Meer over Henstra, Rinkjen Geerts en Wijdoogen, Gijsbertus Theodorus:

Huwelijk: 1845-02-16, Schoterland.

88. van Honschooten, Alida Margaretha.

Alida Margaretha werd geboren op 1802-05-23 in Haarlem. Zij werd gedoopt op 1802-05-23 te Haarlem. Zij overleed op 1890-10-06 in Haarlem op een leeftijd van 88 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van van Honschoten, Hendrik en Wijdoogen, Sara Jacoba. Zij trouwde Cornet, Pieter op 1821-08-15 in Haarlem.

Meer over van Honschooten, Alida Margaretha:

Geboorte: 1802-05-23, Haarlem.

Doop: 1802-05-23, Haarlem.

Overlijden: 1890-10-06, Haarlem.

Religie: gg en zij woonde aan de Hondensteeg 15 te Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Cornet, Pieter.

Pieter werd geboren op 1796-03-19 in Haarlem. Hij werd gedoopt op 1796-03-20 te Haarlem.. Hij overleed op 1877-12-22 in Haarlem op een leeftijd van 81 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Cornelis en van Elsland, Hendrika. Hij trouwde van Honschooten, Alida Margaretha op 1821-08-15 in Haarlem.

Meer over Cornet, Pieter:

Geboorte: 1796-03-19, Haarlem.

«Doop Datum: 20 maart 1796 te: Haarlem,nh Religie: rk».

Doop: 1796-03-20, Haarlem.

Overlijden: 1877-12-22, Haarlem.

Bij zijn overlijden woonde hij Klein Heiligland 47 in Haarlem.

Beroep: opperman/metselaar.

Kinderen van van Honschooten, Alida Margaretha en Cornet, Pieter

115 i. Cornet, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1822-03-13 in Haarlem. Zij overleed op 1889-12-17 in Haarlem.

116 ii. Cornet, Pieter. Pieter werd geboren op 1823-06-24 in Haarlem. Hij overleed op 1824-09-30 in Haarlem.

+ 117 iii. Cornet, Sara Maria Jacoba. Sara Maria Jacoba werd geboren op 1824-11-08 in Haarlem. Zij overleed op 1904-10-27 in Haarlem.

118 iv. Cornet, Alida Margaretha. Alida Margaretha werd geboren op 1826-05-01 in Haarlem. Zij overleed op 1862-12-05 in Haarlem.

119 v. Cornet, Maria. Maria werd geboren op 1827-09-12 in Haarlem. Zij overleed op 1829-06-12 in Haarlem.

120 vi. Cornet, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1829-12-05 in Haarlem. Hij overleed na 1894-12-00 in Delft.

+ 121 vii. Cornet, Johannes. Johannes werd geboren op 1831-04-09 in Haarlem. Hij overleed op 1879-04-14 in Haarlem.

122 viii. Cornet, Evert. Evert werd geboren op 1832-12-01 in Haarlem. Hij overleed op 1919-03-10 in Haarlem.

123 ix. Cornet, Elisabeth Wilhelmina. Elisabeth Wilhelmina werd geboren op 1834-01-14 in Haarlem. Zij overleed op 1891-01-01 in Haarlem.

+ 124 x. Cornet, Pieter. Pieter werd geboren op 1836-06-28 in Haarlem. Hij overleed op 1894-06-16 in Haarlem.

125 xi. Cornet, Willem. Willem werd geboren op 1837-08-20 in Haarlem. Hij overleed na 1870-12-00 in Haarlem.

126 xii. Cornet, Leendert. Leendert werd geboren op 1840-04-27 in Haarlem. Hij overleed op 1884-10-01 in Haarlem.

127 xiii. Cornet, Maria Jacoba. Maria Jacoba werd geboren op 1841-12-31 in Haarlem. Zij overleed op 1842-05-30 in Haarlem.

128 xiv. Cornet, Matje. Matje werd geboren op 1844-04-20 in Haarlem. Hij overleed op 1845-03-07 in Haarlem.

129 xv. Cornet, Pleuntje Helena Anna. Pleuntje Helena Anna werd geboren op 1845-12-31 in Haarlem. Zij overleed in 1920.

130 xvi. Cornet, Mattheus Adolf. Mattheus Adolf werd geboren op 1847-12-21 in Haarlem. Hij overleed na 1932-12-00 in Haarlem.

131 xvii. Cornet, Dirk. Dirk werd geboren op 1850-05-19 in Haarlem. Hij overleed in 1920.

Meer over van Honschooten, Alida Margaretha en Cornet, Pieter:

Huwelijk: 1821-08-15, Haarlem.

89. van Honschoten, Johannes.

Johannes werd geboren op 1806-05-26 in Haarlem. Hij was de zoon van van Honschoten, Hendrik en Wijdoogen, Sara Jacoba. Hij trouwde van der Mark, Ida op 1828-05-14 in Haarlem.

Meer over van Honschoten, Johannes:

Geboorte: 1806-05-26, Haarlem.

Beroep: 1828. baardscheerder.

Echtgeno(o)t(e):van der Mark, Ida.

Ida werd geboren in 1808 in Haarlem. Zij was de dochter van van der Mark, Gerrit en Wijkhuizen, Jansje. Zij trouwde van Honschoten, Johannes op 1828-05-14 in Haarlem.

Meer over van der Mark, Ida:

Geboorte: 1808, Haarlem.

Meer over van der Mark, Ida en van Honschoten, Johannes:

Huwelijk: 1828-05-14, Haarlem.

90. van Honschoten, Maria Jacoba.

Maria Jacoba werd geboren op 1812-03-15 in Haarlem. Zij was de dochter van van Honschoten, Hendrik en Wijdoogen, Sara Jacoba.

Meer over van Honschoten, Maria Jacoba:

Geboorte: 1812-03-15, Haarlem.

91. van Honschoten, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1818-09-08 in Haarlem. Hij was de zoon van van Honschoten, Hendrik en Wijdoogen, Sara Jacoba. Hij trouwde Kampman, Anna op 1850-05-08 in Haarlem.

Meer over van Honschoten, Hendrik:

Geboorte: 1818-09-08, Haarlem.

Beroep: 1850. opperman.

Echtgeno(o)t(e):Kampman, Anna.

Anna werd geboren in 1814 in Haarlem. Zij trouwde van Honschoten, Hendrik op 1850-05-08 in Haarlem.

Meer over Kampman, Anna:

Geboorte: 1814, Haarlem.

Beroep: 1850. dienstbode.

Meer over Kampman, Anna en van Honschoten, Hendrik:

Huwelijk: 1850-05-08, Haarlem.

92. Wijdoogen, Alida.

Alida werd geboren op 1779-09-01 in Haarlem. Zij werd gedoopt op 1779-09-04 te Haarlem. Zij overleed op 1855-10-24 in Haarlem op een leeftijd van 76 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Wijdoogen, Gerrit en Baalbergen, Margrita. Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend.

Meer over Wijdoogen, Alida:

Geboorte: 1779-09-01, Haarlem.

Doopsel: 1779-09-04, Haarlem.

Bij de doop van Alida waren Frans Molenaer en zijn zus Alida getuige. Frans Molenaer is een voorvader van Paul. Op één of andere manier komen hier beide kwartierstaten met elkaar in contact.

Overlijden: 1855-10-24, Haarlem.

Verwantschap met: Wijdoogen, Alida.

Alida werd geboren op 1779-09-01 in Haarlem. Zij werd gedoopt op 1779-09-04 te Haarlem. Zij overleed op 1855-10-24 in Haarlem op een leeftijd van 76 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Wijdoogen, Gerrit en Baalbergen, Margrita. Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend.

Meer over Wijdoogen, Alida:

Geboorte: 1779-09-01, Haarlem.

Doopsel: 1779-09-04, Haarlem.

Bij de doop van Alida waren Frans Molenaer en zijn zus Alida getuige. Frans Molenaer is een voorvader van Paul. Op één of andere manier komen hier beide kwartierstaten met elkaar in contact.

Overlijden: 1855-10-24, Haarlem.

Kinderen van Onbekend en Wijdoogen, Alida

132 i. Wijdoogen, Adriana. Adriana werd geboren op 1798-08-24 in Haarlem.

93. Wijdoogen, Barber.

Barber werd geboren op 1781-03-17 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Gerrit en Baalbergen, Margrita.

Meer over Wijdoogen, Barber:

Geboorte: 1781-03-17, Haarlem.

94. Wijdoogen, Bartha.

Bartha werd geboren in 1782 in Haarlem. Zij overleed op 1868-01-16 in Haarlem op een leeftijd van 86 jaren, 15 dagen. Zij was de dochter van Wijdoogen, Gerrit en Baalbergen, Margrita.

Meer over Wijdoogen, Bartha:

Geboorte: 1782, Haarlem.

Overlijden: 1868-01-16, Haarlem.

95. Wijdoogen, Margrita.

Margrita werd geboren op 1783-06-25 in Haarlem. Zij overleed op 1857-12-03 in Haarlem op een leeftijd van 74 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Wijdoogen, Gerrit en Baalbergen, Margrita.

Meer over Wijdoogen, Margrita:

Geboorte: 1783-06-25, Haarlem.

Overlijden: 1857-12-03, Haarlem.

96. Wijdoogen, Johanna Petronella.

Johanna Petronella werd geboren op 1785-09-16 in Haarlem. Zij overleed op 1855-05-29 in Bloemendaal op een leeftijd van 69 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Wijdoogen, Gerrit en Baalbergen, Margrita.

Meer over Wijdoogen, Johanna Petronella:

Geboorte: 1785-09-16, Haarlem.

Overlijden: 1855-05-29, Bloemendaal.

97. Wijdoogen, Maria.

Maria werd geboren op 1787-12-06 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Gerrit en Baalbergen, Margrita.

Meer over Wijdoogen, Maria:

Geboorte: 1787-12-06, Haarlem.

98. Wijdoogen, Josina Frederika.

Josina Frederika werd geboren op 1789-11-24 in Haarlem. Zij overleed op 1871-08-20 in Haarlem op een leeftijd van 81 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Wijdoogen, Gerrit en Baalbergen, Margrita. Zij trouwde Keijser, Caspar in 1810.

Meer over Wijdoogen, Josina Frederika:

Geboorte: 1789-11-24, Haarlem.

Overlijden: 1871-08-20, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Keijser, Caspar.

Caspar werd geboren rond 1780. Hij trouwde Wijdoogen, Josina Frederika in 1810.

Meer over Keijser, Caspar:

Geboorte: rond 1780.

Kinderen van Wijdoogen, Josina Frederika en Keijser, Caspar

133 i. Keijzer, Carel Frederik. Carel Frederik werd geboren in 1810 in Haarlem. Hij overleed op 1877-12-31 in Haarlem.

Meer over Wijdoogen, Josina Frederika en Keijser, Caspar:

Huwelijk: 1810.

99. Wijdoogen, Johannes.

Johannes werd geboren op 1792-11-09 in Haarlem. Hij overleed voor 1795 op een leeftijd van minder dan 2 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Wijdoogen, Gerrit en Baalbergen, Margrita.

Meer over Wijdoogen, Johannes:

Geboorte: 1792-11-09, Haarlem.

Overlijden: voor 1795.

100. Wijdoogen, Johannes.

Johannes werd geboren op 1795-08-12 in Haarlem. Hij overleed op 1863-05-15 in Haarlem op een leeftijd van 67 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Wijdoogen, Gerrit en Baalbergen, Margrita. Hij trouwde Booiman, Anna Cornelia op 1826-05-03 in Haarlem. Hij trouwde tevens Hoff, Johanna op 1827-08-29.

Meer over Wijdoogen, Johannes:

Geboorte: 1795-08-12, Haarlem.

Beroep: 1826. ijzerkramer.

Overlijden: 1863-05-15, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Booiman, Anna Cornelia.

Anna Cornelia werd geboren in 1796 in Haarlem. Zij overleed op 1827-02-26 in Haarlem op een leeftijd van 31 jaren, 1 maand. Zij trouwde Wijdoogen, Johannes op 1826-05-03 in Haarlem.

Meer over Booiman, Anna Cornelia:

Geboorte: 1796, Haarlem.

Beroep: 1826. dienstbode.

Overlijden: 1827-02-26, Haarlem.

Kinderen van Booiman, Anna Cornelia en Wijdoogen, Johannes

+ 134 i. Wijdoogen, Gerrit Antonie Cornelis. Gerrit Antonie Cornelis werd geboren op 1827-02-11 in Haarlem. Hij overleed op 1916-04-18 in Haarlem.

Meer over Booiman, Anna Cornelia en Wijdoogen, Johannes:

Huwelijk: 1826-05-03, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Hoff, Johanna.

Johanna werd geboren in 1792 in Zaltbommel. Zij trouwde Wijdoogen, Johannes op 1827-08-29.

Meer over Hoff, Johanna:

Geboorte: 1792, Zaltbommel.

Meer over Hoff, Johanna en Wijdoogen, Johannes:

Huwelijk: 1827-08-29.

101. Wijdoogen, Johanna.

Johanna werd geboren in 1794 in Amsterdam. Zij was de dochter van Wijdoogen, Barend en Daniëls, Catrina.

Meer over Wijdoogen, Johanna:

Geboorte: 1794, Amsterdam.

102. Wijdoogen, Jan.

Jan werd geboren in 1798 in Amsterdam. Hij was de zoon van Wijdoogen, Barend en Daniëls, Catrina. Hij trouwde Muurlings, Lammiggje Jans op 1825-05-08 in Amsterdam.

Meer over Wijdoogen, Jan:

Geboorte: 1798, Amsterdam.

Beroep: 1825. huisbediende.

Echtgeno(o)t(e):Muurlings, Lammiggje Jans.

Lammiggje Jans werd geboren in 1804 in Amsterdam. Zij trouwde Wijdoogen, Jan op 1825-05-08 in Amsterdam.

Meer over Muurlings, Lammiggje Jans:

Geboorte: 1804, Amsterdam.

Meer over Muurlings, Lammiggje Jans en Wijdoogen, Jan:

Huwelijk: 1825-05-08, Amsterdam.

103. Wijdoogen, Maria Magdalena.

Maria Magdalena werd geboren in 1811 in Amsterdam. Zij was de dochter van Wijdoogen, Jan en Kunneke, Maria Magdalena.

Meer over Wijdoogen, Maria Magdalena:

Geboorte: 1811, Amsterdam.

104. Wijdoogen, Jan.

Jan werd geboren in 1821 in Amsterdam. Hij overleed op 1894-06-14 in Rheden op een leeftijd van 73 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Wijdoogen, Jan en Kunneke, Maria Magdalena. Hij trouwde Maars, Trijntje op 1844-09-26 in Amsterdam.

Meer over Wijdoogen, Jan:

Geboorte: 1821, Amsterdam.

Overlijden: 1894-06-14, Rheden. Ellecom.

Beroep: 1844. winkelier.

Echtgeno(o)t(e):Maars, Trijntje.

Trijntje werd geboren in 1819 in Amsterdam. Zij trouwde Wijdoogen, Jan op 1844-09-26 in Amsterdam.

Meer over Maars, Trijntje:

Geboorte: 1819, Amsterdam.

Meer over Maars, Trijntje en Wijdoogen, Jan:

Huwelijk: 1844-09-26, Amsterdam.

Generatie 9

105. Wijdoogen, Josina Maria.

Josina Maria werd geboren op 1829-02-26 in Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Pieter en Favre, Maria Johanna.

Meer over Wijdoogen, Josina Maria:

Geboorte: 1829-02-26, Haarlem.

106. Wijdoogen, Christoffel.

Christoffel werd geboren op 1830-04-03 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Pieter en Favre, Maria Johanna. Hij trouwde Padding, Aaltje op 1853-01-06 in Hoogeveen.

Meer over Wijdoogen, Christoffel:

Geboorte: 1830-04-03, Haarlem.

Beroep: 1853. kleermaker.

Echtgeno(o)t(e):Padding, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1824-10-18 in Hoogeveen. Zij trouwde Wijdoogen, Christoffel op 1853-01-06 in Hoogeveen.

Meer over Padding, Aaltje:

Geboorte: 1824-10-18, Hoogeveen.

Kinderen van Padding, Aaltje en Wijdoogen, Christoffel

135 i. Wijdoogen, Klaas. Klaas werd geboren op 1853-08-30 in Hoogeveen.

136 ii. Wijdoogen, Maria. Maria werd geboren op 1856-09-28 in Hoogeveen. Zij overleed op 1856-10-02 in Hoogeveen.

137 iii. Wijdoogen, Maria. Maria werd geboren op 1857-09-30 in Hoogeveen.

138 iv. Wijdoogen, Johannes. Johannes werd geboren op 1862-07-14 in Hoogeveen.

Meer over Padding, Aaltje en Wijdoogen, Christoffel:

Huwelijk: 1853-01-06, Hoogeveen.

107. Wijdoogen, Johannes.

Johannes werd geboren op 1836-03-26 in Haarlem. Hij overleed op 1847-07-06 in Veenhuizen op een leeftijd van 11 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Wijdoogen, Pieter en Favre, Maria Johanna.

Meer over Wijdoogen, Johannes:

Geboorte: 1836-03-26, Haarlem.

Overlijden: 1847-07-06, Veenhuizen.

108. Wijdoogen, Pieter.

Pieter werd geboren op 1840-10-05 in Haarlem. Hij overleed op 1848-04-02 in Veenhuizen op een leeftijd van 7 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Wijdoogen, Pieter en Favre, Maria Johanna.

Meer over Wijdoogen, Pieter:

Geboorte: 1840-10-05, Haarlem.

Overlijden: 1848-04-02, Veenhuizen.

109. Wijdoogen, Geertruida.

Geertruida werd geboren op 1871-10-21 in Barneveld. Zij overleed op 1871-10-23 in Barneveld op een leeftijd van 2 dagen. Zij was de dochter van Wijdoogen, Johannes Franciscus en Eli, Geertje.

Meer over Wijdoogen, Geertruida:

Geboorte: 1871-10-21, Barneveld.

Overlijden: 1871-10-23, Barneveld.

110. Weydoogen, Abraham.

Abraham werd geboren op 1846-03-23 in Schoterland. Hij was de zoon van Wijdoogen, Gijsbertus Theodorus en Henstra, Rinkjen Geerts.

Meer over Weydoogen, Abraham:

Geboorte: 1846-03-23, Schoterland.

111. Weydoogen, Theodorus.

Theodorus werd geboren op 1848-12-28 in Schoterland. Hij was de zoon van Wijdoogen, Gijsbertus Theodorus en Henstra, Rinkjen Geerts.

Meer over Weydoogen, Theodorus:

Geboorte: 1848-12-28, Schoterland.

112. Weydoogen, Geert.

Geert werd geboren op 1851-07-01 in Schoterland. Hij overleed op 1940-01-13 in Leeuwarden op een leeftijd van 88 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Wijdoogen, Gijsbertus Theodorus en Henstra, Rinkjen Geerts. Hij trouwde Nauta, Maaike Arends op 1874-11-14 in AEngwirden.

Meer over Weydoogen, Geert:

Geboorte: 1851-07-01, Schoterland.

Overlijden: 1940-01-13, Leeuwarden.

Beroep: 1900. sjouwerman.

Echtgeno(o)t(e):Nauta, Maaike Arends.

Maaike Arends werd geboren op 1849-09-07 in AEngwirden. Zij overleed op 1894-12-26 in Schoterland op een leeftijd van 45 jaren, 3 maanden. Zij trouwde Weydoogen, Geert op 1874-11-14 in AEngwirden.

Meer over Nauta, Maaike Arends:

Geboorte: 1849-09-07, AEngwirden.

Overlijden: 1894-12-26, Schoterland.

Kinderen van Nauta, Maaike Arends en Weydoogen, Geert

139 i. Weydoogen, Arendje. Arendje werd geboren op 1874-10-03 in AEngwirden.

140 ii. Weydoogen, Rinkje. Rinkje werd geboren op 1876-10-21 in AEngwirden.

141 iii. Weydoogen, Gijsbertus. Gijsbertus werd geboren op 1878-08-09 in AEngwirden. Hij overleed voor 1884 in AEngwirden.

142 iv. Weydoogen, Hendrikje. Hendrikje werd geboren op 1879-09-07 in AEngwirden. Zij overleed na 1904.

143 v. Weydoogen, Theodora. Theodora werd geboren op 1882-05-05 in AEngwirden.

144 vi. Weydoogen, Gijsbertus. Gijsbertus werd geboren op 1884-05-26 in AEngwirden.

145 vii. Weydoogen, Willem. Willem werd geboren op 1886-03-25 in AEngwirden.

146 viii. Weydoogen, levenloos kind. levenloos kind werd geboren op 1891-05-04 in AEngwirden. Deze persoon overleed op 1891-05-04 te AEngwirden.

Meer over Nauta, Maaike Arends en Weydoogen, Geert:

Huwelijk: 1874-11-14, AEngwirden.

113. Weydoogen, Froukje.

Froukje werd geboren op 1853-06-21 in Schoterland. Zij was de dochter van Wijdoogen, Gijsbertus Theodorus en Henstra, Rinkjen Geerts.

Meer over Weydoogen, Froukje:

Geboorte: 1853-06-21, Schoterland.

114. Weydoogen, Engeltje.

Engeltje werd geboren op 1857-07-09 in Schoterland. Zij was de dochter van Wijdoogen, Gijsbertus Theodorus en Henstra, Rinkjen Geerts.

Meer over Weydoogen, Engeltje:

Geboorte: 1857-07-09, Schoterland.

115. Cornet, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1822-03-13 in Haarlem. Zij overleed op 1889-12-17 in Haarlem op een leeftijd van 67 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha.

Meer over Cornet, Hendrika:

Geboorte: 1822-03-13, Haarlem.

Overlijden: 1889-12-17, Haarlem.

Beroep: naaister.

116. Cornet, Pieter.

Pieter werd geboren op 1823-06-24 in Haarlem. Hij overleed op 1824-09-30 in Haarlem op een leeftijd van 1 jaar, 3 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha.

Opmerkingen bij Cornet, Pieter

«Overlijden Opm: wonend bij de Franse poort op de Kraayenhorstergracht wijk 5 nr.384».

Meer over Cornet, Pieter:

Geboorte: 1823-06-24, Haarlem.

Overlijden: 1824-09-30, Haarlem.

117. Cornet, Sara Maria Jacoba.

Sara Maria Jacoba werd geboren op 1824-11-08 in Haarlem. Zij overleed op 1904-10-27 in Haarlem op een leeftijd van 79 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha. Zij trouwde van Huijzen, Abraham op 1858-06-09 in Haarlem.

Opmerkingen bij Cornet, Sara Maria Jacoba

Voordat zij trouwde in 1858 werden reeds 3 niet-erkende kinderen geboren. Ook haar dochter Sara
werd ongehuwd moeder en wel van 5 kinderen.

Meer over Cornet, Sara Maria Jacoba:

Geboorte: 1824-11-08, Haarlem.

Overlijden: 1904-10-27, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):van Huijzen, Abraham.

Abraham werd geboren op 1796-02-14 in Haarlem. Hij overleed op 1867-12-02 in Haarlem op een leeftijd van 71 jaren, 9 maanden. Hij trouwde Cornet, Sara Maria Jacoba op 1858-06-09 in Haarlem.

Opmerkingen bij van Huijzen, Abraham

«Doop Datum: 14 FEB 1796 te: Haarlem,nh Religie: gg».

Meer over van Huijzen, Abraham:

Geboorte: 1796-02-14, Haarlem.

Overlijden: 1867-12-02, Haarlem.

Kinderen van Cornet, Sara Maria Jacoba en van Huijzen, Abraham

+ 147 i. Cornet, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1843-03-05 in Haarlem. Hij overleed op 1924-03-16 in Haarlem.

148 ii. Cornet, Sara Maria Jacoba. Sara Maria Jacoba werd geboren op 1852-05-16 in Haarlem. Zij overleed op 1884-08-31 in Haarlem.

149 iii. Cornet, Bernardus. Bernardus werd geboren op 1854-10-12 in Haarlem.

Meer over Cornet, Sara Maria Jacoba en van Huijzen, Abraham:

Huwelijk: 1858-06-09, Haarlem.

118. Cornet, Alida Margaretha.

Alida Margaretha werd geboren op 1826-05-01 in Haarlem. Zij overleed op 1862-12-05 in Haarlem op een leeftijd van 36 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha.

Opmerkingen bij Cornet, Alida Margaretha

Zij had 2 niet-erkende kinderen.

Meer over Cornet, Alida Margaretha:

Geboorte: 1826-05-01, Haarlem.

Overlijden: 1862-12-05, Haarlem.

119. Cornet, Maria.

Maria werd geboren op 1827-09-12 in Haarlem. Zij overleed op 1829-06-12 in Haarlem op een leeftijd van 1 jaar, 9 maanden. Zij was de dochter van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha.

Meer over Cornet, Maria:

Geboorte: 1827-09-12, Haarlem.

Overlijden: 1829-06-12, Haarlem.

120. Cornet, Cornelis.

Cornelis werd geboren op 1829-12-05 in Haarlem. Hij overleed na 1894-12-00 in Delft op een leeftijd van meer dan 64 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha.

Meer over Cornet, Cornelis:

Geboorte: 1829-12-05, Haarlem.

Overlijden: na 1894-12-00, Delft.

Beroep: korenmolenaar(sknecht).

121. Cornet, Johannes.

Johannes werd geboren op 1831-04-09 in Haarlem. Hij overleed op 1879-04-14 in Haarlem op een leeftijd van 48 jaren, 5 dagen. Hij was de zoon van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha. Hij trouwde Knol, Sara Maria Catharina op 1851-07-30 in Haarlem.

Meer over Cornet, Johannes:

Geboorte: 1831-04-09, Haarlem.

Overlijden: 1879-04-14, Haarlem.

Beroep: schipper.

Echtgeno(o)t(e):Knol, Sara Maria Catharina.

Sara Maria Catharina werd geboren op 1822-08-10 in Haarlem. Zij overleed op 1882-10-25 in Haarlem op een leeftijd van 60 jaren, 2 maanden. Zij trouwde Cornet, Johannes op 1851-07-30 in Haarlem.

Meer over Knol, Sara Maria Catharina:

Geboorte: 1822-08-10, Haarlem.

Overlijden: 1882-10-25, Haarlem.

Kinderen van Knol, Sara Maria Catharina en Cornet, Johannes

150 i. Cornet, Johannes. Johannes werd geboren op 1851-09-29 in Haarlem. Hij overleed in 1920.

151 ii. Cornet, Alida Margaretha. Alida Margaretha werd geboren op 1853-09-22 in Haarlem. Zij overleed op 1911-01-17 in Haarlem.

152 iii. Cornet, Johanna Maria Susanna. Johanna Maria Susanna werd geboren op 1855-11-27 in Haarlem. Zij overleed in 1920.

153 iv. Cornet, Johanna Maria. Johanna Maria werd geboren op 1858-03-12 in Haarlem. Zij overleed op 1922-09-24 in Haarlem.

154 v. Cornet, Pieter. Pieter werd geboren op 1860-06-11 in Haarlem. Hij overleed in 1930.

155 vi. Cornet, Leendert. Leendert werd geboren op 1862-12-31 in Haarlem. Hij overleed op 1931-10-26.

156 vii. Cornet, Hendrikus Johannes. Hendrikus Johannes werd geboren op 1865-02-12 in Haarlem. Hij overleed in 1920.

Meer over Knol, Sara Maria Catharina en Cornet, Johannes:

Huwelijk: 1851-07-30, Haarlem.

122. Cornet, Evert.

Evert werd geboren op 1832-12-01 in Haarlem. Hij overleed op 1919-03-10 in Haarlem op een leeftijd van 86 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha.

Meer over Cornet, Evert:

Geboorte: 1832-12-01, Haarlem.

Overlijden: 1919-03-10, Haarlem.

123. Cornet, Elisabeth Wilhelmina.

Elisabeth Wilhelmina werd geboren op 1834-01-14 in Haarlem. Zij overleed op 1891-01-01 in Haarlem op een leeftijd van 56 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha.

Meer over Cornet, Elisabeth Wilhelmina:

Geboorte: 1834-01-14, Haarlem.

Overlijden: 1891-01-01, Haarlem.

Beroep: dienstbode.

124. Cornet, Pieter.

Pieter werd geboren op 1836-06-28 in Haarlem. Hij overleed op 1894-06-16 in Haarlem op een leeftijd van 57 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha. Hij trouwde Coeree, Anna Catharina op 1859-11-02 in Haarlem.

Opmerkingen bij Cornet, Pieter

«Overlijden Opm: wonend in de Hondesteeg» «Begraven Datum: 18 JUN 1894 te: Haarlem,nh».

Meer over Cornet, Pieter:

Geboorte: 1836-06-28, Haarlem.

Overlijden: 1894-06-16, Haarlem.

Beroep: metselaar.

Echtgeno(o)t(e):Coeree, Anna Catharina.

Anna Catharina werd geboren op 1837-01-06 in Haarlem. Zij overleed op 1897-10-18 in Haarlem op een leeftijd van 60 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Coeree, Hermanus en Kooseman, Petronella Louisa. Zij trouwde Cornet, Pieter op 1859-11-02 in Haarlem.

Opmerkingen bij Coeree, Anna Catharina

«Overlijden Opm: wonend in de Lange Hofstraat 14».

Meer over Coeree, Anna Catharina:

Geboorte: 1837-01-06, Haarlem.

Overlijden: 1897-10-18, Haarlem.

Kinderen van Coeree, Anna Catharina en Cornet, Pieter

157 i. Cornet, Pieter. Pieter werd geboren op 1858-12-31 in Haarlem. Hij overleed op 1919-02-18 in Haarlem.

158 ii. Cornet, Cornelis Johannes. Cornelis Johannes werd geboren op 1861-07-09 in Haarlem. Hij overleed op 1932-07-31 in Haarlem.

159 iii. Cornet, Hermanus. Hermanus werd geboren op 1862-10-06 in Haarlem. Hij overleed in 1920.

160 iv. Cornet, Petronella Louise. Petronella Louise werd geboren op 1865-03-04 in Haarlem. Zij overleed in 1930.

161 v. Cornet, Anna Alida. Anna Alida werd geboren op 1867-08-11 in Haarlem. Zij overleed op 1931-07-20 in Haarlem.

162 vi. Cornet, Abraham Pieter Andries. Abraham Pieter Andries werd geboren op 1869-02-10 in Haarlem. Hij overleed in 1930.

+ 163 vii. Cornet, Geertrui Anna. Geertrui Anna werd geboren op 1871-12-09 in Haarlem. Zij overleed op 1919-09-03 in Haarlem.

164 viii. Cornet, Alida Margaretha. Alida Margaretha werd geboren op 1873-02-23 in Haarlem. Zij overleed in 1940.

165 ix. Cornet, Bartholomeus. Bartholomeus werd geboren op 1874-02-16 in Haarlem. Hij overleed in 1950.

166 x. Cornet, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1875-05-21 in Haarlem. Zij overleed in 1940.

Meer over Coeree, Anna Catharina en Cornet, Pieter:

Huwelijk: 1859-11-02, Haarlem.

125. Cornet, Willem.

Willem werd geboren op 1837-08-20 in Haarlem. Hij overleed na 1870-12-00 in Haarlem op een leeftijd van meer dan 33 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha.

Meer over Cornet, Willem:

Geboorte: 1837-08-20, Haarlem.

Overlijden: na 1870-12-00, Haarlem.

126. Cornet, Leendert.

Leendert werd geboren op 1840-04-27 in Haarlem. Hij overleed op 1884-10-01 in Haarlem op een leeftijd van 44 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha.

Meer over Cornet, Leendert:

Geboorte: 1840-04-27, Haarlem.

Overlijden: 1884-10-01, Haarlem.

Beroep: fabriekswerker/(brood)bakker.

127. Cornet, Maria Jacoba.

Maria Jacoba werd geboren op 1841-12-31 in Haarlem. Zij overleed op 1842-05-30 in Haarlem op een leeftijd van 4 maanden, 30 dagen. Zij was de dochter van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha.

Meer over Cornet, Maria Jacoba:

Geboorte: 1841-12-31, Haarlem.

Overlijden: 1842-05-30, Haarlem.

128. Cornet, Matje.

Matje werd geboren op 1844-04-20 in Haarlem. Hij overleed op 1845-03-07 in Haarlem op een leeftijd van 10 maanden, 17 dagen. Hij was de zoon van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha.

Meer over Cornet, Matje:

Geboorte: 1844-04-20, Haarlem.

Overlijden: 1845-03-07, Haarlem.

129. Cornet, Pleuntje Helena Anna.

Pleuntje Helena Anna werd geboren op 1845-12-31 in Haarlem. Zij overleed in 1920 op een leeftijd van 74 jaren, 1 dag. Zij was de dochter van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha.

Meer over Cornet, Pleuntje Helena Anna:

Geboorte: 1845-12-31, Haarlem.

Overlijden: 1920.

130. Cornet, Mattheus Adolf.

Mattheus Adolf werd geboren op 1847-12-21 in Haarlem. Hij overleed na 1932-12-00 in Haarlem op een leeftijd van meer dan 84 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha.

Meer over Cornet, Mattheus Adolf:

Geboorte: 1847-12-21, Haarlem.

Overlijden: na 1932-12-00, Haarlem.

Beroep: opperman.

131. Cornet, Dirk.

Dirk werd geboren op 1850-05-19 in Haarlem. Hij overleed in 1920 op een leeftijd van 69 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Pieter en van Honschooten, Alida Margaretha.

Meer over Cornet, Dirk:

Geboorte: 1850-05-19, Haarlem.

Overlijden: 1920.

Beroep: katoendrukker/agent v.politie.

132. Wijdoogen, Adriana.

Adriana werd geboren op 1798-08-24 in Haarlem. Zij werd gedoopt op 1798-09-09 te Haarlem. Zij was de dochter van Wijdoogen, Alida.

Meer over Wijdoogen, Adriana:

Doopsel: 1798-09-09, Haarlem.

Geboorte: 1798-08-24, Haarlem.

133. Keijzer, Carel Frederik.

Carel Frederik werd geboren in 1810 in Haarlem. Hij overleed op 1877-12-31 in Haarlem op een leeftijd van 67 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Keijser, Caspar en Wijdoogen, Josina Frederika.

Meer over Keijzer, Carel Frederik:

Geboorte: 1810, Haarlem.

Overlijden: 1877-12-31, Haarlem.

Beroep: huisschilder.

134. Wijdoogen, Gerrit Antonie Cornelis.

Gerrit Antonie Cornelis werd geboren op 1827-02-11 in Haarlem. Hij overleed op 1916-04-18 in Haarlem op een leeftijd van 89 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Wijdoogen, Johannes en Booiman, Anna Cornelia. Hij trouwde van Thiel, Gijsje Cornelia rond 1855.

Meer over Wijdoogen, Gerrit Antonie Cornelis:

Geboorte: 1827-02-11, Haarlem.

Overlijden: 1916-04-18, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):van Thiel, Gijsje Cornelia.

Gijsje Cornelia werd geboren rond 1830. Zij trouwde Wijdoogen, Gerrit Antonie Cornelis rond 1855.

Meer over van Thiel, Gijsje Cornelia:

Geboorte: rond 1830.

Kinderen van van Thiel, Gijsje Cornelia en Wijdoogen, Gerrit Antonie Cornelis

167 i. Wijdoogen, Johanna Wilhelmina Cornelia. Johanna Wilhelmina Cornelia werd geboren in 1857-04-00 in Haarlem. Zij overleed op 1857-08-17 in Haarlem.

168 ii. Wijdoogen, Johannes. Johannes werd geboren in 1860 in Haarlem.

169 iii. Wijdoogen, Gerrit Antonie Cornelis. Gerrit Antonie Cornelis werd geboren in 1866 in Haarlem. Hij overleed op 1905-05-04 in Haarlem.

170 iv. Wijdoogen, Adrianus Wilhelm Frederik. Adrianus Wilhelm Frederik werd geboren in 1869 in Haarlem.

Meer over van Thiel, Gijsje Cornelia en Wijdoogen, Gerrit Antonie Cornelis:

Huwelijk: rond 1855.

Generatie 10

135. Wijdoogen, Klaas.

Klaas werd geboren op 1853-08-30 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Wijdoogen, Christoffel en Padding, Aaltje.

Meer over Wijdoogen, Klaas:

Geboorte: 1853-08-30, Hoogeveen.

136. Wijdoogen, Maria.

Maria werd geboren op 1856-09-28 in Hoogeveen. Zij overleed op 1856-10-02 in Hoogeveen op een leeftijd van 4 dagen. Zij was de dochter van Wijdoogen, Christoffel en Padding, Aaltje.

Meer over Wijdoogen, Maria:

Geboorte: 1856-09-28, Hoogeveen.

Overlijden: 1856-10-02, Hoogeveen. ’t Haagje.

137. Wijdoogen, Maria.

Maria werd geboren op 1857-09-30 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Wijdoogen, Christoffel en Padding, Aaltje.

Meer over Wijdoogen, Maria:

Geboorte: 1857-09-30, Hoogeveen.

138. Wijdoogen, Johannes.

Johannes werd geboren op 1862-07-14 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Wijdoogen, Christoffel en Padding, Aaltje.

Meer over Wijdoogen, Johannes:

Geboorte: 1862-07-14, Hoogeveen.

139. Weydoogen, Arendje.

Arendje werd geboren op 1874-10-03 in AEngwirden. Zij was de dochter van Weydoogen, Geert en Nauta, Maaike Arends.

Meer over Weydoogen, Arendje:

Geboorte: 1874-10-03, AEngwirden.

140. Weydoogen, Rinkje.

Rinkje werd geboren op 1876-10-21 in AEngwirden. Zij was de dochter van Weydoogen, Geert en Nauta, Maaike Arends.

Meer over Weydoogen, Rinkje:

Geboorte: 1876-10-21, AEngwirden.

141. Weydoogen, Gijsbertus.

Gijsbertus werd geboren op 1878-08-09 in AEngwirden. Hij overleed voor 1884 in AEngwirden op een leeftijd van minder dan 5 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Weydoogen, Geert en Nauta, Maaike Arends.

Meer over Weydoogen, Gijsbertus:

Geboorte: 1878-08-09, AEngwirden.

Overlijden: voor 1884, AEngwirden.

142. Weydoogen, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren op 1879-09-07 in AEngwirden. Zij overleed na 1904 at the age of meer dan 24 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Weydoogen, Geert en Nauta, Maaike Arends.

Meer over Weydoogen, Hendrikje:

Geboorte: 1879-09-07, AEngwirden.

Overlijden: na 1904.

143. Weydoogen, Theodora.

Theodora werd geboren op 1882-05-05 in AEngwirden. Zij was de dochter van Weydoogen, Geert en Nauta, Maaike Arends.

Meer over Weydoogen, Theodora:

Geboorte: 1882-05-05, AEngwirden.

144. Weydoogen, Gijsbertus.

Gijsbertus werd geboren op 1884-05-26 in AEngwirden. Hij was de zoon van Weydoogen, Geert en Nauta, Maaike Arends.

Meer over Weydoogen, Gijsbertus:

Geboorte: 1884-05-26, AEngwirden.

145. Weydoogen, Willem.

Willem werd geboren op 1886-03-25 in AEngwirden. Hij was de zoon van Weydoogen, Geert en Nauta, Maaike Arends.

Meer over Weydoogen, Willem:

Geboorte: 1886-03-25, AEngwirden.

146. Weydoogen, levenloos kind.

levenloos kind werd geboren op 1891-05-04 in AEngwirden. Deze persoon overleed op 1891-05-04 in AEngwirden op een leeftijd van 0 dagen. Deze persoon was het kind van Weydoogen, Geert en Nauta, Maaike Arends.

Meer over Weydoogen, levenloos kind:

Geboorte: 1891-05-04, AEngwirden.

Overlijden: 1891-05-04, AEngwirden.

147. Cornet, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1843-03-05 in Haarlem. Hij overleed op 1924-03-16 in Haarlem op een leeftijd van 81 jaren, 11 dagen. Hij was de zoon van van Huijzen, Abraham en Cornet, Sara Maria Jacoba. Hij trouwde Steenkist, Maria Elisabeth op 1866-11-21 in Haarlem.

Meer over Cornet, Hendrik:

Geboorte: 1843-03-05, Haarlem.

Overlijden: 1924-03-16, Haarlem.

Beroep: katoendrukker.

Echtgeno(o)t(e):Steenkist, Maria Elisabeth.

Maria Elisabeth werd geboren op 1839-08-27 in Haarlem. Zij overleed op 1918-01-01 in Haarlem op een leeftijd van 78 jaren, 4 maanden. Zij trouwde Cornet, Hendrik op 1866-11-21 in Haarlem.

Meer over Steenkist, Maria Elisabeth:

Geboorte: 1839-08-27, Haarlem.

Overlijden: 1918-01-01, Haarlem.

Kinderen van Steenkist, Maria Elisabeth en Cornet, Hendrik

171 i. Cornet, Johannes Josephus. Johannes Josephus werd geboren op 1866-07-01 in Haarlem. Hij overleed op 1872-06-25 in Haarlem.

172 ii. Cornet, Hendrika Maria. Hendrika Maria werd geboren op 1868-04-13 in Haarlem.

173 iii. Cornet, Johanna Catharina. Johanna Catharina werd geboren op 1870-12-06 in Haarlem. Zij overleed op 1871-06-12 in Haarlem.

174 iv. Cornet, Petronella. Petronella werd geboren op 1872-05-07 in Haarlem.

175 v. Cornet, Johanna Maria. Johanna Maria werd geboren op 1873-11-07 in Kralingen.

+ 176 vi. Cornet, Johannes Wilhelmus. Johannes Wilhelmus werd geboren op 1878-12-17 in Kralingen.

Meer over Steenkist, Maria Elisabeth en Cornet, Hendrik:

Huwelijk: 1866-11-21, Haarlem.

148. Cornet, Sara Maria Jacoba.

Sara Maria Jacoba werd geboren op 1852-05-16 in Haarlem. Zij overleed op 1884-08-31 in Haarlem op een leeftijd van 32 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van van Huijzen, Abraham en Cornet, Sara Maria Jacoba.

Meer over Cornet, Sara Maria Jacoba:

Geboorte: 1852-05-16, Haarlem.

Overlijden: 1884-08-31, Haarlem.

Beroep: werkster.

149. Cornet, Bernardus.

Bernardus werd geboren op 1854-10-12 in Haarlem. Hij was de zoon van van Huijzen, Abraham en Cornet, Sara Maria Jacoba.

Meer over Cornet, Bernardus:

Geboorte: 1854-10-12, Haarlem.

150. Cornet, Johannes.

Johannes werd geboren op 1851-09-29 in Haarlem. Hij overleed in 1920 op een leeftijd van 68 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Johannes en Knol, Sara Maria Catharina.

Meer over Cornet, Johannes:

Geboorte: 1851-09-29, Haarlem.

Overlijden: 1920.

151. Cornet, Alida Margaretha.

Alida Margaretha werd geboren op 1853-09-22 in Haarlem. Zij overleed op 1911-01-17 in Haarlem op een leeftijd van 57 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Cornet, Johannes en Knol, Sara Maria Catharina. Zij trouwde van Ommeren, Johannes Christiaan op 1878-08-14 in Haarlem.

Meer over Cornet, Alida Margaretha:

Geboorte: 1853-09-22, Haarlem.

Overlijden: 1911-01-17, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):van Ommeren, Johannes Christiaan.

Johannes Christiaan werd geboren rond 1852 in Raamsdonk. Hij overleed in 1920 op een leeftijd van rond 68 jaren. Hij trouwde Cornet, Alida Margaretha op 1878-08-14 in Haarlem.

Meer over van Ommeren, Johannes Christiaan:

Geboorte: rond 1852, Raamsdonk.

Overlijden: 1920.

Beroep: kamerbehanger.

Meer over Cornet, Alida Margaretha en van Ommeren, Johannes Christiaan:

Huwelijk: 1878-08-14, Haarlem.

152. Cornet, Johanna Maria Susanna.

Johanna Maria Susanna werd geboren op 1855-11-27 in Haarlem. Zij overleed in 1920 op een leeftijd van 64 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Cornet, Johannes en Knol, Sara Maria Catharina.

Meer over Cornet, Johanna Maria Susanna:

Geboorte: 1855-11-27, Haarlem.

Overlijden: 1920.

153. Cornet, Johanna Maria.

Johanna Maria werd geboren op 1858-03-12 in Haarlem. Zij overleed op 1922-09-24 in Haarlem op een leeftijd van 64 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Cornet, Johannes en Knol, Sara Maria Catharina.

Meer over Cornet, Johanna Maria:

Geboorte: 1858-03-12, Haarlem.

Overlijden: 1922-09-24, Haarlem.

154. Cornet, Pieter.

Pieter werd geboren op 1860-06-11 in Haarlem. Hij overleed in 1930 op een leeftijd van 69 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Johannes en Knol, Sara Maria Catharina.

Meer over Cornet, Pieter:

Geboorte: 1860-06-11, Haarlem.

Overlijden: 1930.

155. Cornet, Leendert.

Leendert werd geboren op 1862-12-31 in Haarlem. Hij overleed op 1931-10-26 op een leeftijd van 68 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Johannes en Knol, Sara Maria Catharina.

Opmerkingen bij Cornet, Leendert

«Begraven Datum: 26 OCT 1931 te: Haarlem,nh».

Meer over Cornet, Leendert:

Geboorte: 1862-12-31, Haarlem.

Overlijden: 1931-10-26.

Beroep: werkman/brugwachter.

156. Cornet, Hendrikus Johannes.

Hendrikus Johannes werd geboren op 1865-02-12 in Haarlem. Hij overleed in 1920 op een leeftijd van 54 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Johannes en Knol, Sara Maria Catharina.

Meer over Cornet, Hendrikus Johannes:

Geboorte: 1865-02-12, Haarlem.

Overlijden: 1920.

157. Cornet, Pieter.

Pieter werd geboren op 1858-12-31 in Haarlem. Hij overleed op 1919-02-18 in Haarlem op een leeftijd van 60 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Cornet, Pieter en Coeree, Anna Catharina.

Opmerkingen bij Cornet, Pieter

«Geboorte Opm: op 24.01.1859 door vader erkend».

Meer over Cornet, Pieter:

Geboorte: 1858-12-31, Haarlem.

Overlijden: 1919-02-18, Haarlem.

Beroep: metselaar.

158. Cornet, Cornelis Johannes.

Cornelis Johannes werd geboren op 1861-07-09 in Haarlem. Hij overleed op 1932-07-31 in Haarlem op een leeftijd van 71 jaren, 22 dagen. Hij was de zoon van Cornet, Pieter en Coeree, Anna Catharina.

Meer over Cornet, Cornelis Johannes:

Geboorte: 1861-07-09, Haarlem.

Overlijden: 1932-07-31, Haarlem.

Beroep: metselaar.

159. Cornet, Hermanus.

Hermanus werd geboren op 1862-10-06 in Haarlem. Hij overleed in 1920 op een leeftijd van 57 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Pieter en Coeree, Anna Catharina.

Meer over Cornet, Hermanus:

Geboorte: 1862-10-06, Haarlem.

Overlijden: 1920.

Beroep: oppasser/huisbediende/conciërg.

160. Cornet, Petronella Louise.

Petronella Louise werd geboren op 1865-03-04 in Haarlem. Zij overleed in 1930 op een leeftijd van 64 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Cornet, Pieter en Coeree, Anna Catharina.

Meer over Cornet, Petronella Louise:

Geboorte: 1865-03-04, Haarlem.

Overlijden: 1930.

161. Cornet, Anna Alida.

Anna Alida werd geboren op 1867-08-11 in Haarlem. Zij overleed op 1931-07-20 in Haarlem op een leeftijd van 63 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Cornet, Pieter en Coeree, Anna Catharina.

Meer over Cornet, Anna Alida:

Geboorte: 1867-08-11, Haarlem.

Overlijden: 1931-07-20, Haarlem.

162. Cornet, Abraham Pieter Andries.

Abraham Pieter Andries werd geboren op 1869-02-10 in Haarlem. Hij overleed in 1930 op een leeftijd van 60 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Pieter en Coeree, Anna Catharina.

Meer over Cornet, Abraham Pieter Andries:

Geboorte: 1869-02-10, Haarlem.

Overlijden: 1930.

Beroep: winkelbediende.

163. Cornet, Geertrui Anna.

Geertrui Anna werd geboren op 1871-12-09 in Haarlem. Zij overleed op 1919-09-03 in Haarlem op een leeftijd van 47 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Cornet, Pieter en Coeree, Anna Catharina. Zij trouwde Gerritsen, Gerardus op 1896-10-21 in Haarlem.

Opmerkingen bij Cornet, Geertrui Anna

«Overlijden Opm: om half 10 ’s morgens Opm: wonend in de Kennemerstraat 9h».

Meer over Cornet, Geertrui Anna:

Geboorte: 1871-12-09, Haarlem.

Overlijden: 1919-09-03, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Gerritsen, Gerardus.

Gerardus werd geboren op 1874-03-23 in Haarlem. Hij overleed op 1947-09-01 in Haarlem op een leeftijd van 73 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Gerritsen, Johannes Hubertus en Wessels, Johanna Margaretha. Hij trouwde Cornet, Geertrui Anna op 1896-10-21 in Haarlem. Hij trouwde tevens Verzijlbergen, Anna Elisabeth op 1921-08-18 in Haarlem..

Opmerkingen bij Gerritsen, Gerardus

NATIONALE MILITIE Inschrijving nationale Militie in 1893, voor de lichting van het jaar 1894 is
hij ingeschreven en dat hem vervolgens bij loting is ten deel gevallen No 360, dat buiten
oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.
Archief Haarlem nr 23. Reg. bnr 162.

Meer over Gerritsen, Gerardus:

Geboorte: 1874-03-23, Haarlem.

Overlijden: 1947-09-01, Haarlem.

Beroep: 1896-10-21. stucadoor.

Beroep: 1921-08-18. stucadoor.

Kinderen van Cornet, Geertrui Anna en Gerritsen, Gerardus

+ 177 i. Gerritsen, Johanna Margaretha. Johanna Margaretha werd geboren op 1896-12-26 in Haarlem. Zij overleed op 1969-02-13 in Rotterdam.

178 ii. Gerritsen, Gerardus. Gerardus werd geboren op 1898-09-08 in Haarlem. Hij overleed rond 1970.

+ 179 iii. Gerritsen, Johannes Hubertus. Johannes Hubertus werd geboren in 1905 in Haarlem. Hij overleed op 1945-02-08 in Leeden.

+ 180 iv. Gerritsen, Geertrui Anna. Geertrui Anna werd geboren in 1912 in Haarlem. Zij overleed op 1961-02-23 in Haarlem?.

+ 181 v. Gerritsen, Annie. Annie werd geboren op 1914-11-08 in Haarlem.

+ 182 vi. Gerritsen, Hermanus Johannes. Hermanus Johannes werd geboren op 1916-04-24 in Haarlem. Hij overleed op 1994-12-21 in Haarlem.

Meer over Cornet, Geertrui Anna en Gerritsen, Gerardus:

Huwelijk: 1896-10-21, Haarlem.

Gerardus Gerritsen, oud 22 jaren, geboren alhier, van beroep stucadoor, minderjarige zoon van
Johannes Hubertus Gerritsen, stucadoor, en van Johanna Margaretha Wessels, zonder beroep Gertrui
Anna Cornet, 25 jaar, geboren alhier, zonder beroep, wonend alhier, meerderjarige dochter van
Pieter Cornet, overleden en van Anna Catharina Coeree, zonder beroep.

164. Cornet, Alida Margaretha.

Alida Margaretha werd geboren op 1873-02-23 in Haarlem. Zij overleed in 1940 op een leeftijd van 66 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Cornet, Pieter en Coeree, Anna Catharina.

Meer over Cornet, Alida Margaretha:

Geboorte: 1873-02-23, Haarlem.

Overlijden: 1940.

165. Cornet, Bartholomeus.

Bartholomeus werd geboren op 1874-02-16 in Haarlem. Hij overleed in 1950 op een leeftijd van 75 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Pieter en Coeree, Anna Catharina.

Meer over Cornet, Bartholomeus:

Geboorte: 1874-02-16, Haarlem.

Overlijden: 1950.

Beroep: schilder.

166. Cornet, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1875-05-21 in Haarlem. Zij overleed in 1940 op een leeftijd van 64 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Cornet, Pieter en Coeree, Anna Catharina.

Meer over Cornet, Hendrika:

Geboorte: 1875-05-21, Haarlem.

Overlijden: 1940.

167. Wijdoogen, Johanna Wilhelmina Cornelia.

Johanna Wilhelmina Cornelia werd geboren in 1857-04-00 in Haarlem. Zij overleed op 1857-08-17 in Haarlem op een leeftijd van 4 maanden, 16 dagen. Zij was de dochter van Wijdoogen, Gerrit Antonie Cornelis en van Thiel, Gijsje Cornelia.

Meer over Wijdoogen, Johanna Wilhelmina Cornelia:

Geboorte: 1857-04-00, Haarlem.

Overlijden: 1857-08-17, Haarlem.

168. Wijdoogen, Johannes.

Johannes werd geboren in 1860 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Gerrit Antonie Cornelis en van Thiel, Gijsje Cornelia.

Meer over Wijdoogen, Johannes:

Geboorte: 1860, Haarlem.

Beroep: 1888. letterzetter.

169. Wijdoogen, Gerrit Antonie Cornelis.

Gerrit Antonie Cornelis werd geboren in 1866 in Haarlem. Hij overleed op 1905-05-04 in Haarlem op een leeftijd van 39 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Wijdoogen, Gerrit Antonie Cornelis en van Thiel, Gijsje Cornelia.

Meer over Wijdoogen, Gerrit Antonie Cornelis:

Geboorte: 1866, Haarlem.

Overlijden: 1905-05-04, Haarlem.

Beroep: 1888. rijksambtenaar.

170. Wijdoogen, Adrianus Wilhelm Frederik.

Adrianus Wilhelm Frederik werd geboren in 1869 in Haarlem. Hij was de zoon van Wijdoogen, Gerrit Antonie Cornelis en van Thiel, Gijsje Cornelia.

Meer over Wijdoogen, Adrianus Wilhelm Frederik:

Geboorte: 1869, Haarlem.

Beroep: 1895. horlogemaker.

Generatie 11

171. Cornet, Johannes Josephus.

Johannes Josephus werd geboren op 1866-07-01 in Haarlem. Hij overleed op 1872-06-25 in Haarlem op een leeftijd van 5 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Cornet, Hendrik en Steenkist, Maria Elisabeth.

Meer over Cornet, Johannes Josephus:

Geboorte: 1866-07-01, Haarlem.

Overlijden: 1872-06-25, Haarlem.

172. Cornet, Hendrika Maria.

Hendrika Maria werd geboren op 1868-04-13 in Haarlem. Zij was de dochter van Cornet, Hendrik en Steenkist, Maria Elisabeth.

Meer over Cornet, Hendrika Maria:

Geboorte: 1868-04-13, Haarlem.

173. Cornet, Johanna Catharina.

Johanna Catharina werd geboren op 1870-12-06 in Haarlem. Zij overleed op 1871-06-12 in Haarlem op een leeftijd van 6 maanden, 6 dagen. Zij was de dochter van Cornet, Hendrik en Steenkist, Maria Elisabeth.

Meer over Cornet, Johanna Catharina:

Geboorte: 1870-12-06, Haarlem.

Overlijden: 1871-06-12, Haarlem.

174. Cornet, Petronella.

Petronella werd geboren op 1872-05-07 in Haarlem. Zij was de dochter van Cornet, Hendrik en Steenkist, Maria Elisabeth.

Meer over Cornet, Petronella:

Geboorte: 1872-05-07, Haarlem.

175. Cornet, Johanna Maria.

Johanna Maria werd geboren op 1873-11-07 in Kralingen. Zij was de dochter van Cornet, Hendrik en Steenkist, Maria Elisabeth.

Meer over Cornet, Johanna Maria:

Geboorte: 1873-11-07, Kralingen.

176. Cornet, Johannes Wilhelmus.

Johannes Wilhelmus werd geboren op 1878-12-17 in Kralingen. Hij was de zoon van Cornet, Hendrik en Steenkist, Maria Elisabeth. Hij trouwde Rovers, Geertruida Elisabeth op 1901-05-15 in Haarlem.

Meer over Cornet, Johannes Wilhelmus:

Geboorte: 1878-12-17, Kralingen.

Beroep: caoutchouc-werker.

Echtgeno(o)t(e):Rovers, Geertruida Elisabeth.

Geertruida Elisabeth werd geboren in 1887 in Akersloot. Zij trouwde Cornet, Johannes Wilhelmus op 1901-05-15 in Haarlem.

Meer over Rovers, Geertruida Elisabeth:

Geboorte: 1887, Akersloot.

Kinderen van Rovers, Geertruida Elisabeth en Cornet, Johannes Wilhelmus

183 i. Cornet, Margaretha Maria. Margaretha Maria werd geboren op 1903-09-15 in Haarlem. Zij overleed op 1903-09-15 in Haarlem.

Meer over Rovers, Geertruida Elisabeth en Cornet, Johannes Wilhelmus:

Huwelijk: 1901-05-15, Haarlem.

177. Gerritsen, Johanna Margaretha.

Johanna Margaretha werd geboren op 1896-12-26 in Haarlem. Zij overleed op 1969-02-13 in Rotterdam op een leeftijd van 72 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Gerritsen, Gerardus en Cornet, Geertrui Anna. Zij trouwde van der Woude, Adolph rond 1920 in Rotterdam.

Meer over Gerritsen, Johanna Margaretha:

Geboorte: 1896-12-26, Haarlem.

Overlijden: 1969-02-13, Rotterdam.

Echtgeno(o)t(e):van der Woude, Adolph.

Adolph werd geboren op 1890-06-21 in Rotterdam. Hij overleed op 1968-04-12 in Rotterdam op een leeftijd van 77 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van van der Woude, Adolph en de Koning, Maria Wilhelmina. Hij trouwde Gerritsen, Johanna Margaretha rond 1920 in Rotterdam.

Meer over van der Woude, Adolph:

Geboorte: 1890-06-21, Rotterdam.

Overlijden: 1968-04-12, Rotterdam.

Kinderen van Gerritsen, Johanna Margaretha en van der Woude, Adolph

+ 184 i. van der Woude, Maria. Maria werd geboren op 1922-01-03 in Rotterdam. Zij overleed op 2001-09-22 in Dordtmund.

+ 185 ii. van der Woude, Johanna Margaretha. Johanna Margaretha werd geboren op 1923-11-01 in Rotterdam. Zij overleed op 2001-02-14 in Naaldwijk.

+ 186 iii. van der Woude, Adolph. Adolph werd geboren op 1928-10-16 in Rotterdam.

+ 187 iv. van der Woude, Gerard. Gerard werd geboren op 1933-07-08 in Rotterdam.

Meer over Gerritsen, Johanna Margaretha en van der Woude, Adolph:

Huwelijk: rond 1920, Rotterdam.

178. Gerritsen, Gerardus.

Gerardus werd geboren op 1898-09-08 in Haarlem. Hij overleed rond 1970 op een leeftijd van rond 71 jaren, 3 maanden. Hij is de zoon van Gerritsen, Gerardus en Cornet, Geertrui Anna. Hij trouwde Hulscher, Akke op 1921-07-20.

Meer over Gerritsen, Gerardus:

Geboorte: 1898-09-08, Haarlem.

Overlijden: rond 1970.

Echtgeno(o)t(e):Hulscher, Akke.

Akke werd geboren rond 1903 in Haarlem. Zij trouwde Gerritsen, Gerardus op 1921-07-20.

Meer over Hulscher, Akke:

Geboorte: rond 1903, Haarlem.

Meer over Hulscher, Akke en Gerritsen, Gerardus:

Huwelijk: 1921-07-20.

179. Gerritsen, Johannes Hubertus.

Johannes Hubertus werd geboren in 1905 in Haarlem. Hij overleed op 1945-02-08 in Leeden op een leeftijd van 40 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Gerritsen, Gerardus en Cornet, Geertrui Anna. Hij trouwde de Graaf, Dettje op 1924-07-23 in Haarlem.

Opmerkingen bij Gerritsen, Johannes Hubertus

«Geboorte Opm: Op 03041898 werd Jan Hendrik geboren, nog voordat Gerardus en Geertrui getrouwd
waren. Of dit de gezochte Jan Gerritsen is, betwijfel ik enigszins.».

Meer over Gerritsen, Johannes Hubertus:

Geboorte: 1905, Haarlem.

Overlijden: 1945-02-08, Leeden.

Echtgeno(o)t(e):de Graaf, Dettje.

Dettje werd geboren in 1907 in Haarlem. Zij trouwde Gerritsen, Johannes Hubertus op 1924-07-23 in Haarlem.

Meer over de Graaf, Dettje:

Geboorte: 1907, Haarlem.

Kinderen van de Graaf, Dettje en Gerritsen, Johannes Hubertus

188 i. Gerritsen, Beppie. Beppie werd geboren rond 1932 in Hilversum?.

+ 181 ii. Gerritsen, Annie. Annie werd geboren op 1914-11-08 in Haarlem.

189 iii. Gerritsen, Truus. Truus werd geboren rond 1930 in Hilversum.

Meer over de Graaf, Dettje en Gerritsen, Johannes Hubertus:

Huwelijk: 1924-07-23, Haarlem.

180. Gerritsen, Geertrui Anna.

Geertrui Anna werd geboren in 1912 in Haarlem. Zij overleed op 1961-02-23 in Haarlem? op een leeftijd van 49 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van Gerritsen, Gerardus en Cornet, Geertrui Anna. Zij trouwde Giebels, Theo rond 1930 in Haarlem?.

Meer over Gerritsen, Geertrui Anna:

Geboorte: 1912, Haarlem.

Overlijden: 1961-02-23, Haarlem?.

Echtgeno(o)t(e):Giebels, Theo.

Theo werd geboren rond 1910. Hij trouwde Gerritsen, Geertrui Anna rond 1930 in Haarlem?.

Meer over Giebels, Theo:

Geboorte: rond 1910.

Kinderen van Gerritsen, Geertrui Anna en Giebels, Theo

+ 190 i. Giebels, Tini. Tini werd geboren rond 1930 in Haarlem.

Meer over Gerritsen, Geertrui Anna en Giebels, Theo:

Huwelijk: rond 1930, Haarlem?.

181. Gerritsen, Annie. is dezelfde persoon als [181].

182. Gerritsen, Hermanus Johannes.

Hermanus Johannes werd geboren op 1916-04-24 in Haarlem. Hij overleed op 1994-12-21 in Haarlem op een leeftijd van 78 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Gerritsen, Gerardus en Cornet, Geertrui Anna. Hij trouwde Verzijlbergen, Agatha op 1942-08-04 in Heemstede.

Meer over Gerritsen, Hermanus Johannes:

Geboorte: 1916-04-24, Haarlem.

Overlijden: 1994-12-21, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Verzijlbergen, Agatha.

Agatha werd geboren op 1917-12-26 in Heemstede. Zij overleed op 2005-03-06 in Heemstede op een leeftijd van 87 jaren, 2 maanden. Zij werd begraven op 2005-03-08 te Heemstede. Zij was de dochter van Verzijlbergen, Johannes en Gouka, Hendrica. Zij trouwde Gerritsen, Hermanus Johannes op 1942-08-04 in Heemstede.

Meer over Verzijlbergen, Agatha:

Geboorte: 1917-12-26, Heemstede.

Overlijden: 2005-03-06, Heemstede.

Begrafenis: 2005-03-08, Heemstede. St.Bavo.

Kinderen van Verzijlbergen, Agatha en Gerritsen, Hermanus Johannes

194 i. Gerritsen, Yolanda Geertrui Hendrica. Yolanda Geertrui Hendrica werd geboren op 1945-01-25 in Heemstede.

195 ii. Gerritsen, Maria Elisabeth. Maria Elisabeth werd geboren op 1948-04-29 in Heemstede.

Meer over Verzijlbergen, Agatha en Gerritsen, Hermanus Johannes:

Huwelijk: 1942-08-04, Heemstede.

Generatie 12

183. Cornet, Margaretha Maria.

Margaretha Maria werd geboren op 1903-09-15 in Haarlem. Zij overleed op 1903-09-15 in Haarlem op een leeftijd van 0 dagen. Zij was de dochter van Cornet, Johannes Wilhelmus en Rovers, Geertruida Elisabeth.

Meer over Cornet, Margaretha Maria:

Geboorte: 1903-09-15, Haarlem.

Overlijden: 1903-09-15, Haarlem.

184. van der Woude, Maria.

Maria werd geboren op 1922-01-03 in Rotterdam. Zij overleed op 2001-09-22 in Dordtmund op een leeftijd van 79 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van van der Woude, Adolph en Gerritsen, Johanna Margaretha. Zij trouwde van Riet, Jaap rond 1942 in Rotterdam.

Meer over van der Woude, Maria:

Geboorte: 1922-01-03, Rotterdam.

Overlijden: 2001-09-22, Dordtmund.

Overleden op de terugreis van een geslaagde vakantie in Duitsland aan een hartstilstand.

Beroep: secretaresse.

Echtgeno(o)t(e):van Riet, Jaap.

Jaap werd geboren rond 1910. Hij overleed rond 1987 op een leeftijd van rond 77 jaren. Hij trouwde van der Woude, Maria rond 1942 in Rotterdam.

Meer over van Riet, Jaap:

Geboorte: rond 1910.

Overlijden: rond 1987.

Kinderen van van der Woude, Maria en van Riet, Jaap

196 i. van Riet, Jacqueline. Jacqueline werd geboren in 1962 in Rotterdam. Zij overleed rond 1987 in Rotterdam.

197 ii. van Riet, Arthur. Arthur werd geboren rond 1947 in Rotterdam.

Meer over van der Woude, Maria en van Riet, Jaap:

Huwelijk: rond 1942, Rotterdam.

185. van der Woude, Johanna Margaretha.

Johanna Margaretha werd geboren op 1923-11-01 in Rotterdam. Zij overleed op 2001-02-14 in Naaldwijk op een leeftijd van 77 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van van der Woude, Adolph en Gerritsen, Johanna Margaretha. Zij trouwde Brandenburg, Johannes op 1950-05-16 in Rotterdam.

Meer over van der Woude, Johanna Margaretha:

Geboorte: 1923-11-01, Rotterdam.

Overlijden: 2001-02-14, Naaldwijk.

Beroep: adm.medew. CBS.

Echtgeno(o)t(e):Brandenburg, Johannes.

Johannes werd geboren op 1920-04-21 in Hoek van Holland. Hij is de zoon van Brandenburg, Tjallingius en Schriks, Adriana Mathilde Johanna. Hij trouwde van der Woude, Johanna Margaretha op 1950-05-16 in Rotterdam.

Meer over Brandenburg, Johannes:

Geboorte: 1920-04-21, Hoek van Holland.

Beroep: Gymleraar.

Kinderen van van der Woude, Johanna Margaretha en Brandenburg, Johannes

198 i. Brandenburg, Tjalling Adolph. Tjalling Adolph werd geboren op 1952-01-08 in Rotterdam.

+ 199 ii. Brandenburg, Johanna Adriana. Johanna Adriana werd geboren op 1953-06-23 in Rotterdam.

+ 200 iii. Brandenburg, Margaretha Johanna. Margaretha Johanna werd geboren op 1956-01-21 in Den Haag.

201 iv. Brandenburg, Johannes Willem. Johannes Willem werd geboren op 1962-07-06 in Den Haag.

Meer over van der Woude, Johanna Margaretha en Brandenburg, Johannes:

Huwelijk: 1950-05-16, Rotterdam.

186. van der Woude, Adolph.

Adolph werd geboren op 1928-10-16 in Rotterdam. Hij is de zoon van van der Woude, Adolph en Gerritsen, Johanna Margaretha. Hij trouwde NN, Tessy rond 1955-04-00 in Rotterdam.

Meer over van der Woude, Adolph:

Geboorte: 1928-10-16, Rotterdam.

Echtgeno(o)t(e):NN, Tessy.

Tessy werd geboren rond 1923. Zij overleed rond 1995 in USA op een leeftijd van rond 72 jaren. Zij trouwde van der Woude, Adolph rond 1955-04-00 in Rotterdam.

Meer over NN, Tessy:

Geboorte: rond 1923.

Overlijden: rond 1995, USA.

Kinderen van NN, Tessy en van der Woude, Adolph

202 i. van der Woude, Tessio. Tessio werd geboren op 1956-02-29.

203 ii. van der Woude, Dolph. Dolph werd geboren in 1957 in USA.

204 iii. van der Woude, Jerry. Jerry werd geboren in 1958 in USA.

205 iv. van der Woude, Michael. Michael werd geboren in 1960 in USA. Hij overleed in 1998 in USA.

206 v. van der Woude, Paul. Paul werd geboren in 1962 in USA.

207 vi. van der Woude, Brian. Brian werd geboren in 1964 in USA.

Meer over NN, Tessy en van der Woude, Adolph:

Huwelijk: rond 1955-04-00, Rotterdam.

187. van der Woude, Gerard.

Gerard werd geboren op 1933-07-08 in Rotterdam. Hij is de zoon van van der Woude, Adolph en Gerritsen, Johanna Margaretha. Hij trouwde Brobbel, Maartje rond 1955 in Rotterdam.

Meer over van der Woude, Gerard:

Geboorte: 1933-07-08, Rotterdam.

Echtgeno(o)t(e):Brobbel, Maartje.

Maartje werd geboren op 1929-12-31 in Vlaardingen. Zij overleed op 2013-04-24 in Nijmegen op een leeftijd van 83 jaren, 3 maanden. Zij trouwde van der Woude, Gerard rond 1955 in Rotterdam.

Meer over Brobbel, Maartje:

Geboorte: 1929-12-31, Vlaardingen.

Overlijden: 2013-04-24, Nijmegen.

Kinderen van Brobbel, Maartje en van der Woude, Gerard

208 i. van der Woude, Marjon. Marjon werd geboren in 1957 in Rotterdam.

+ 209 ii. van der Woude, Adolph. Adolph werd geboren op 1954-11-21 in Rotterdam.

Meer over Brobbel, Maartje en van der Woude, Gerard:

Huwelijk: rond 1955, Rotterdam.

188. Gerritsen, Beppie.

Beppie werd geboren rond 1932 in Hilversum?. Zij is de dochter van Gerritsen, Johannes Hubertus en de Graaf, Dettje.

Meer over Gerritsen, Beppie:

Geboorte: rond 1932, Hilversum?.

189. Gerritsen, Truus.

Truus werd geboren rond 1930 in Hilversum. Zij is de dochter van Gerritsen, Johannes Hubertus en de Graaf, Dettje.

Meer over Gerritsen, Truus:

Geboorte: rond 1930, Hilversum.

190. Giebels, Tini.

Tini werd geboren rond 1930 in Haarlem. Zij is de dochter van Giebels, Theo en Gerritsen, Geertrui Anna. Zij trouwde Kaagman, Wim rond 1960 in Haarlem.

Meer over Giebels, Tini:

Geboorte: rond 1930, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Kaagman, Wim.

Wim werd geboren rond 1930. Hij trouwde Giebels, Tini rond 1960 in Haarlem.

Meer over Kaagman, Wim:

Geboorte: rond 1930.

Kinderen van Giebels, Tini en Kaagman, Wim

210 i. Kaagman, Trudy. Trudy werd geboren rond 1965 in Haarlem.

Meer over Giebels, Tini en Kaagman, Wim:

Huwelijk: rond 1960, Haarlem.

191. Lengers, Carla. is dezelfde persoon als [191].

192. Lengers, Gerard. is dezelfde persoon als [192].

193. Lengers, Trudy. is dezelfde persoon als [193].

194. Gerritsen, Yolanda Geertrui Hendrica.

Yolanda Geertrui Hendrica werd geboren op 1945-01-25 in Heemstede. Zij is de dochter van Gerritsen, Hermanus Johannes en Verzijlbergen, Agatha.

Opmerkingen bij Gerritsen, Yolanda Geertrui Hendrica

Woont in New York.

Meer over Gerritsen, Yolanda Geertrui Hendrica:

Geboorte: 1945-01-25, Heemstede.

Beroep: journalist.

195. Gerritsen, Maria Elisabeth.

Maria Elisabeth werd geboren op 1948-04-29 in Heemstede. Zij is de dochter van Gerritsen, Hermanus Johannes en Verzijlbergen, Agatha.

Opmerkingen bij Gerritsen, Maria Elisabeth

Zij woont in Haarlem.

Meer over Gerritsen, Maria Elisabeth:

Geboorte: 1948-04-29, Heemstede.

Generatie 13

196. van Riet, Jacqueline.

Jacqueline werd geboren in 1962 in Rotterdam. Zij overleed rond 1987 in Rotterdam op een leeftijd van rond 25 jaren. Zij is de dochter van van Riet, Jaap en van der Woude, Maria.

Meer over van Riet, Jacqueline:

Geboorte: 1962, Rotterdam.

Overlijden: rond 1987, Rotterdam.

197. van Riet, Arthur.

Arthur werd geboren rond 1947 in Rotterdam. Hij is de zoon van van Riet, Jaap en van der Woude, Maria.

Meer over van Riet, Arthur:

Geboorte: rond 1947, Rotterdam.

198. Brandenburg, Tjalling Adolph.

Tjalling Adolph werd geboren op 1952-01-08 in Rotterdam. Hij is de zoon van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna Margaretha.

Meer over Brandenburg, Tjalling Adolph:

Geboorte: 1952-01-08, Rotterdam.

Beroep: Leraar Biologie.

199. Brandenburg, Johanna Adriana.

Johanna Adriana werd geboren op 1953-06-23 in Rotterdam. Zij is de dochter van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna Margaretha. Zij trouwde Bailey, Edward op 1982-04-02 in Rijswijk.

Meer over Brandenburg, Johanna Adriana:

Geboorte: 1953-06-23, Rotterdam.

Beroep: Fysiotherapeut.

Echtgeno(o)t(e):Bailey, Edward.

Edward werd geboren op 1948-08-08 in Hexham. Hij is de zoon van Bailey, Bailey en Irving, Jean. Hij trouwde Brandenburg, Johanna Adriana op 1982-04-02 in Rijswijk.

Meer over Bailey, Edward:

Geboorte: 1948-08-08, Hexham.

Beroep: Tuinman.

Kinderen van Brandenburg, Johanna Adriana en Bailey, Edward

211 i. Bailey, Corine. Corine werd geboren op 1983-12-17 in Blyth.

212 ii. Bailey, Nicole. Nicole werd geboren op 1985-08-13 in Blyth.

Meer over Brandenburg, Johanna Adriana en Bailey, Edward:

Huwelijk: 1982-04-02, Rijswijk.

200. Brandenburg, Margaretha Johanna.

Margaretha Johanna werd geboren op 1956-01-21 in Den Haag. Zij is de dochter van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna Margaretha. Zij trouwde Tienkamp, Paul Alexander op 1986-08-26 in Alkmaar.

Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna:

: Marjo.

Geboorte: 1956-01-21, Den Haag.

Beroep: doktersassistente, ass. JGZ,.

Echtgeno(o)t(e):Tienkamp, Paul Alexander.

Paul Alexander werd geboren op 1953-08-22 in Haarlem. Hij trouwde Brandenburg, Margaretha Johanna op 1986-08-26 in Alkmaar.

Meer over Tienkamp, Paul Alexander:

Geboorte: 1953-08-22, Haarlem.

Beroep: accountmanager, adjunct directeur , hoofd beheer, projectmanager.

Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander

213 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar.

214 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar.

Meer over Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander:

Huwelijk: 1986-08-26, Alkmaar.

201. Brandenburg, Johannes Willem.

Johannes Willem werd geboren op 1962-07-06 in Den Haag. Hij is de zoon van Brandenburg, Johannes en van der Woude, Johanna Margaretha.

Meer over Brandenburg, Johannes Willem:

Geboorte: 1962-07-06, Den Haag.

Beroep: Projectmanager verz.mij.

202. van der Woude, Tessio.

Tessio werd geboren op 1956-02-29. Zij is de dochter van van der Woude, Adolph en NN, Tessy.

Meer over van der Woude, Tessio:

Geboorte: 1956-02-29.

203. van der Woude, Dolph.

Dolph werd geboren in 1957 in USA. Hij is de zoon van van der Woude, Adolph en NN, Tessy.

Meer over van der Woude, Dolph:

Geboorte: 1957, USA.

204. van der Woude, Jerry.

Jerry werd geboren in 1958 in USA. Hij is de zoon van van der Woude, Adolph en NN, Tessy.

Meer over van der Woude, Jerry:

Geboorte: 1958, USA.

205. van der Woude, Michael.

Michael werd geboren in 1960 in USA. Hij overleed in 1998 in USA op een leeftijd van 38 jaren. Hij was de zoon van van der Woude, Adolph en NN, Tessy.

Meer over van der Woude, Michael:

Geboorte: 1960, USA.

Overlijden: 1998, USA.

206. van der Woude, Paul.

Paul werd geboren in 1962 in USA. Hij is de zoon van van der Woude, Adolph en NN, Tessy.

Meer over van der Woude, Paul:

Geboorte: 1962, USA.

207. van der Woude, Brian.

Brian werd geboren in 1964 in USA. Hij is de zoon van van der Woude, Adolph en NN, Tessy.

Meer over van der Woude, Brian:

Geboorte: 1964, USA.

208. van der Woude, Marjon.

Marjon werd geboren in 1957 in Rotterdam. Zij is de dochter van van der Woude, Gerard en Brobbel, Maartje.

Meer over van der Woude, Marjon:

Geboorte: 1957, Rotterdam.

209. van der Woude, Adolph.

Adolph werd geboren op 1954-11-21 in Rotterdam. Hij is de zoon van van der Woude, Gerard en Brobbel, Maartje. Hij trouwde den Hertog, Johanna Elizabeth op 1984-11-19 in Vlaardingen.

Meer over van der Woude, Adolph:

Geboorte: 1954-11-21, Rotterdam.

Echtgeno(o)t(e):den Hertog, Johanna Elizabeth.

Johanna Elizabeth werd geboren op 1957-07-09 in Rotterdam. Zij trouwde van der Woude, Adolph op 1984-11-19 in Vlaardingen.

Meer over den Hertog, Johanna Elizabeth:

Geboorte: 1957-07-09, Rotterdam.

Kinderen van den Hertog, Johanna Elizabeth en van der Woude, Adolph

215 i. van der Woude, Franca. Franca werd geboren op 1985-02-27 in Schiedam.

216 ii. van der Woude, Gabi. Gabi werd geboren op 1987-01-12 in Thiene (Italië).

217 iii. van der Woude, Rory. Rory werd geboren op 1993-10-05 in Nijmegen.

Meer over den Hertog, Johanna Elizabeth en van der Woude, Adolph:

Huwelijk: 1984-11-19, Vlaardingen.

210. Kaagman, Trudy.

Trudy werd geboren rond 1965 in Haarlem. Zij is de dochter van Kaagman, Wim en Giebels, Tini. Zij trouwde Deen, NN rond 1990 in Haarlem?.

Meer over Kaagman, Trudy:

Geboorte: rond 1965, Haarlem.

Echtgeno(o)t(e):Deen, NN.

NN werd geboren rond 1965. Hij trouwde Kaagman, Trudy rond 1990 in Haarlem?.

Meer over Deen, NN:

Geboorte: rond 1965.

Meer over Kaagman, Trudy en Deen, NN:

Huwelijk: rond 1990, Haarlem?.

Generatie 14

211. Bailey, Corine.

Corine werd geboren op 1983-12-17 in Blyth. Zij is de dochter van Bailey, Edward en Brandenburg, Johanna Adriana.

Meer over Bailey, Corine:

Geboorte: 1983-12-17, Blyth.

212. Bailey, Nicole.

Nicole werd geboren op 1985-08-13 in Blyth. Zij is de dochter van Bailey, Edward en Brandenburg, Johanna Adriana.

Meer over Bailey, Nicole:

Geboorte: 1985-08-13, Blyth.

213. Tienkamp, Ewald Bouke.

Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar. Hij is de zoon van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Ewald Bouke:

Geboorte: 1984-03-27, Alkmaar.

214. Tienkamp, Ilse Arienne.

Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar. Zij is de dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

Meer over Tienkamp, Ilse Arienne:

Geboorte: 1987-07-30, Alkmaar.

215. van der Woude, Franca.

Franca werd geboren op 1985-02-27 in Schiedam. Zij is de dochter van van der Woude, Adolph en den Hertog, Johanna Elizabeth.

Meer over van der Woude, Franca:

Geboorte: 1985-02-27, Schiedam.

216. van der Woude, Gabi.

Gabi werd geboren op 1987-01-12 in Thiene (Italië). Zij is de dochter van van der Woude, Adolph en den Hertog, Johanna Elizabeth.

Meer over van der Woude, Gabi:

Geboorte: 1987-01-12, Thiene (Italië).

217. van der Woude, Rory.

Rory werd geboren op 1993-10-05 in Nijmegen. Hij is de zoon van van der Woude, Adolph en den Hertog, Johanna Elizabeth.

Meer over van der Woude, Rory:

Geboorte: 1993-10-05, Nijmegen.

Advertenties
%d bloggers liken dit: